Nyheter

Europakommisjonen lanserer Teknologiplattform

Publiseringsdato: 30. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

I morgen lanserer Europakommisjonen sin Teknologiplattform for realisering av utslippsfrie kraftverk, der Bellona er med både som leder av en av arbeidsgruppene og som medlem av plattformens ekspertgruppe.

Janez Potocnik, EUs forsknings og utviklingskommissær og Joan MacNaughton, departementsråd for det britiske industri- og handelsdepartement, vil stå for lanseringen av Teknologiplattformen, som går av stabelen i Brussel i morgen tidlig. En rekke politikere, næringslivsledere, forskere og NGO-representanter vil også holde innlegg under markeringen, deriblant formannen for Teknologiplattformen, Kurt Haege, og den tidligere polske statsministeren og nåværende Europaparlamentsmedlem Jerzy Buzek. Lanseringen markerer starten på et arbeid som vil vare frem til 2020.

Nullutslipp
Bakgrunnen for opprettelsen av Teknologiplattformen er EUs ønske om å redusere utslipp av klimagasser og å bekjempe klimaforandringene. Visjonen er at kraftverk i Europa som bruker fossilt brensel, skal kunne ha null CO2-utslipp innen 2020. Målet er derfor at arbeidet i Teknologiplattformen skal kunne stimulere til utvikling, demonstrasjon og implementering av systemer som reduserer CO2-utslipp fra fossile kilder, med særlig fokus på CO2-deponering, i hele Europa.

Forskningsagenda
Arbeidet i Teknologiplattformen skal skje gjennom et samarbeid mellom energibedrifter, utstyrsleverandører, finansielle institusjoner, offentlige myndigheter, forskere og det sivile samfunn. Sammen skal disse aktørene utvikle felles forskningsmål. Formålet er å identifisere og finne løsninger på de teknologiske, økonomiske og juridiske hindringer som står i veien for å kunne gjøre kraftverk med fossilt brensel utslippsfrie. Dette arbeidet skal til slutt resultere i en strategisk forskningsagenda for hele Europa på CO2. Dette vil legge grunnlaget for EUs videre forskningsprogrammer, noe som igjen er med å bidra til å styre utviklingen av politikken på dette området i Europa.

Bellona sentral i arbeidet
Teknologiplattformen ledes av det såkalte ”Advisory Council”, en ekspertgruppe som består av toppledere og spesialister fra bedrifter, organisasjoner og akademiske institusjoner fra hele Europa. Gruppen har 25 medlemmer som ble utnevnt av Kommisjonen i juni i år. Bellonas Frederic Hauge er en av medlemmene i denne gruppen. Ekspertgruppens mandat er å samle både industrielle og institusjonelle aktører på dette området for å identifisere hvilke hull i forskningen som må tettes.

For å gjennomføre en slik kartleggingsprosess trengs det kunnskap om nødvendig teknologi, markedsmekanismer og infrastruktur. For å assistere ekspertgruppen i dette arbeidet er det derfor også oppnevnt fem forskjellige arbeidsgrupper. Gruppene skal ta for seg henholdsvis områdene “Infrastruktur og Miljø”, “Kraftverk og CO2-fangst”, “Bruk og deponering av CO2”, “Marked, regulering og lovgivning” samt “Kommunikasjon og allmen aksept”. Bellona har, sammen med Shell, lederskapet for gruppen ”Infrastruktur og miljø”, som er et helt sentralt arbeidsområde i Plattformen.