Nyheter

Referat fra møte om EUs Teknologiplattform

Publiseringsdato: 2. mars, 2006

Bellona arrangerte 1. mars åpent møte om arbeidet med EUs teknologiplattform Zero Emission Fossil Fuel Power Plant. Hensikten med møtet var å informere om sentrale elementer og problemstillinger i dette arbeidet, samt å få innspill fra andre aktører som jobber med reduksjon av CO2-utslipp fra fossile kilder.

Møtereferat og presentasjoner som ble vist på møtet kan lastes ned ved å trykke på linkene til høyre på siden.

Detaljer om bakgrunnen for møtet finnes i Møteinvitasjonen.