Nyheter

Hard klimakamp i Europa

European Union

Publiseringsdato: 6. november, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Mens land som Italia og Polen motarbeider EUs klimaplan, jobber Bellona for at EU skal vedta en ambisiøs klimapolitikk før jul.

Kampen om å få dratt i land en klimaavtale i EU hardner til. Italia og en rekke østeuropeiske land skyver finanskrisen foran seg, og sier at klimatiltakene EU nå planlegger blir for kostbare.

Frankrike kjemper på sin side for å få den såkalte klima- og energipakka i havn mens landet fortsatt sitter med formannskapet i EU, og har lagt mye prestisje i saken. 1. januar tar Tsjekkia over formannskapet etter Frankrike.

Frykter utvanning

I desember skal Ministerrådet, der alle EU-landene sitter, stemme over alle de konkrete forslagene i klima- og energipakka. Bellona er redd for at kravet om enstemmighet i Ministerrådet, og motviljen hos Italia og Polen, kan vanne ut ambisiøse klimaforslag.

Derfor har Bellona den siste tiden jobbet aktivt med å innformere nasjonale EU-politikere og andre viktige aktører om nødvendigheten av ambisiøse klimatiltak, og behovet for å handle nå.

Omdiskuterte forslag

De siste ukene har Bellona konsentrert innsatsen om fangst og lagring av CO2, eller CO2-håndtering.

Det er knyttet stor spenning til hvordan Ministerrådet vil stemme i saker om CO2-håndtering, som forslaget om obligatorisk CO2-rensing eller forslaget om å bruke en liten andel av kvotene i EUs kvotemarked for å betale for de første renseprosjektene.

Bellona besøker kull-land

Sammen med samarbeidpartnere i næringslivet og blant organisasjoner besøker Bellona for tiden en rekke viktige aktører for å informere om CO2-håndtering. Bellona har bidratt med foredrag og annen informasjon.

Besøkene blir i hovedsak lagt til land som bruker mye kullkraft, og som har en viss skepsis mot CO2-håndtering – som Polen og Tyskland.

Frederic Hauge siste tale

Bellonas kontor i Brussel, Bellona Europa, jobber aktivt med CO2-håndtering i møte med EU-parlamentarikere, bedrifter, organisasjoner og andre som kan ha noe å si for avstemningene før jul.

Mandag 10. november arrangerer Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering sin generalforsamling – og den pågående politiske debatten om klima- og energipakka vil være et tema også der.

Leder i Bellona, Frederic Hauge, er viseformann i teknologiplattformen, og skal holde avslutningsforedraget på generalforsamlingen.