Nyheter

Taksonomien blir avgjørende

Mari Bjordal, marinbiolog og havbruksrådgiver i Bellona
Mari Bjordal, marinbiolog og havbruksrådgiver i Bellona
Ingrid Kristensen Hauge

Publiseringsdato: 21. mai, 2021

Skrevet av: Mari Bjordal

Denne kronikken er publisert hos iLaks 21. mai 2021.

Norske havbruksaktører med ambisjoner om å ha en sentral rolle i grønn omstilling må sette seg inn i EUs taksonomi. Dette klassifiseringsverktøyet kommer til å legge avgjørende premisser for våre viktigste næringer.

Bellonas eksperter i Brussel følger utviklingen av EU-taksonomien tett. Den 25.-28. mai inviterer vi til Taksonomiuke. Våre eksperter og sentrale industriaktører vil forklare nærmere hva taksonomien innebærer, og det vil bli holdt egne arrangementer for ulike næringer. Havbruk har alltid vært en sentral satsning for Bellona, og dette blir løftet i et eget arrangement.

EUs grønne taksonomi er kort forklart det klassifiseringsverktøyet som skal definere hva bærekraftig økonomisk aktivitet er. Det ventes i spenning på hvordan taksonomien skal påvirke ulike industrier i Norge.

Det er fortsatt ikke klart hva som vil regnes som bærekraftige investeringer når taksonomien implementeres i EU fra 2022. Spesielt ikke i havbrukssektoren, hvor taksonomien ventes senere i år.

Til iLaks har MOWI har tidligere uttalt sin bekymring for å ikke bli inkludert i taksonomien på et tidlig tidspunkt, og mener det kan ha en negativ innvirkning på industrien. Taksonomien blir utviklet langt unna norske fjorder, og flere er bekymret for hvilket grunnlag den vil basere seg på.

Men en sen taksonomi for havbruk kan også være en gyllen mulighet. Det gir rom for at norske aktører kan sette seg inn i taksonomiens struktur og funksjoner, og dermed også gi bedre muligheter for å formulere gode innspill til EU-kommisjonen.

Den grønne taksonomien vil ha stor betydning for både økonomisk og bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. I hvilke grad havbruk vil klassifiseres som grønt avhenger av hvilke kriterier som settes. Innspill fra norske aktører kan være utslagsgivende når kriteriene for havbruk skal utvikles i Brussel.

Samtidig må norske aktører forberede seg på å måtte rapportere hvordan de bidrar til en rekke bærekraftskriterier. For havbruksaktører med ambisjoner om å ha en sentral rolle i grønn omstilling, vil EU-taksonomien være et sentralt premiss. Påstander om bærekraft er ikke nok lenger. For den enkelte havbruksaktør blir det nå viktig å forankre sine egne satsninger.

Les mer om Bellonas taksonomiuke her.