Nyheter

-Oppskriften på en grønnvasking-katastrofe.

Leder for Prosjekter og EU Politikk ved miljøstiftelsen Bellonas Brussel-kontor, Lina Strandvåg Nagell.
Leder for Prosjekter og EU Politikk ved miljøstiftelsen Bellonas Brussel-kontor, Lina Strandvåg Nagell.
Bellona

Publiseringsdato: 6. januar, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

En lekkasje nyttårshelga avslørte at gass foreslås inkludert i EUs bærekraftige finans-taksonomi.

– Dette er oppskriften på en grønnvaskings-katastrofe, mener Lina Strandvåg Nagell, leder for bærekraftig finans og økonomi ved Bellona Europa sitt kontor i Brussel.

Forslaget, som har blitt møtt med jubel i norsk gassbransje-og fortvilelse i miljøbevegelsen, kan fortsatt endres, men når  vedtatt av EU-kommisjonen vil det være avhengig av en bred samlet motstand  fra EU-landene eller i Europaparlamentet for ikke å gå igjennom.

I fjor var Bellona en av totalt 226 miljøorganisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, forskere og finansfolk som signerte et brev til EU-kommisjonen der budskapet var at gass ikke måtte inkluderes i den såkalte taksonomien.  Å kategorisere gass som bærekraftig, «står i motsetning til klimavitenskapen» og er å «gi etter for fossillobbyen», het det i brevet.

Bellonas Lina Strandvåg Nagell mener at EU-kommisjonen har blitt hardt presset og så langt gitt etter for fossil-lobbyisme. I et intervju i Klassekampen 5.januar sa hun:

– Presset fra fossilobbyistene øker, stikk i strid med ekspertråd. Hvis forslaget baseres på lobbyinteresser fra for eksempel gassindustri i stedet for vitenskap, så mister hele taksonomien kredibilitet. Det er en tapt mulighet til å skifte investeringer til bærekraftige løsninger, noe taksonomien er et viktig investeringsverktøy for å få til.

Videre sa hun til Klassekampen at taksonomien skal «sette gullstandarden for hva som er bærekraftige investeringer», og at det derfor er stort press fra ulike næringer å bli inkludert.

– Det er derfor vi snakker om grønnvasking, hvis penger som kunne gått til reelle fornybaralternativer, heller går til gass. Men det er ingenting som tilsier at hvis noe ikke er inkludert i taksonomien, så kan man ikke investere i det.

Nagell sier prosessen i kommisjonen nå foregår bak lukkede dører, til tross for at sivilsamfunnet har bedt om en transparent prosess.

– Dette er oppskriften på en grønnvasking-katastrofe, og som vist av Bellona Europas egne beregninger, ville det stimulere til ineffektiv bruk av en verdifull ressurs: fornybar energi. Faktisk risikerer forslaget at gasskraftverk blir et sort hull for fornybar energi, mer effektivt brukt andre steder. Langt unna taksonomiens tiltenkte rolle: å sette gullstandarden for bærekraft.

Les Bellona Europas sak her.