Nyheter

EU-ekspert fra Bellona skriver ny spalte i E24

Leder for Prosjekter og EU Politikk ved miljøstiftelsen Bellonas Brussel-kontor, Lina Strandvåg Nagell.
Leder for Prosjekter og EU Politikk ved miljøstiftelsen Bellonas Brussel-kontor, Lina Strandvåg Nagell.
Bellona

Publiseringsdato: 27. juni, 2023

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Leder for Prosjekter og EU Politikk ved miljøstiftelsen Bellonas Brussel-kontor, Lina Strandvåg Nagell, skal sammen med Georg E. Riekeles skrive spalten «Fra Brussel» i E24.

– Leserne av Norges største næringslivsavis skal få enda bedre dekning av alle de store beslutningene i EU som berører norsk økonomi og næringsliv, sier E24 sin sjefredaktør Lars Håkon Grønning i avisens presentasjon av spalten.  

Fast spalte

Rundt hver sjette uke vil Georg E. Riekeles og Lina Strandvåg Nagell skrive om Europa, sett med norske øyne fra Brussel.  

Nagel, som til daglig jobber i Bellona Europa, har bodd i Brussel i en årrekke. Hun vil i sine innlegg ha særlig oppmerksomhet rettet mot energi, økonomi og markedsreguleringer.  

– Norge er ikke er medlem i EU og «sitter på gangen» der de store beslutningene tas. Det er viktig at nordmenn får et innblikk i hvordan prosessene som påvirker Norge som EFTA-medlem faktisk foregår, sier Nagell.  

Nagells medspaltist 

Norske Georg E. Riekeles er ingen hvem som helst i EU-hovedstaden. Han var diplomatisk rådgiver for EUs sjefforhandler under Brexit-prosessen, Michel Barnier. Før det jobbet han i EU-kommisjonens egen strategi-tenketank, European Political Strategy Centre (EPSC). Han har også jobbet for den franske regjeringen, skriver E24.