Nyheter

Putin signerte atomlov

Putin signerte atomimport.
Foto: Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 11. juli, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

President Vladimir Putin signerte onsdag lovendringene som åpner for import av atomavfall.

Russlands mest omstridte lovendring de siste to årene er et faktum. Med to pennestrøk endret Vladimir Putin de to paragrafene i miljøloven som frem til nå har forbudt import av brukt atombrensel fra andre land.

Lovendringene har vært gjennom de tre nødvendige avstemmingene i den russiske Statsdumaen. I forrige uke oversendte det russiske Føderasjonsrådet endringene direkte til presidenten for behandling og signering. Putin handlet raskt.

Statlig kommisjon
Samtidig har Putin oppnevnt en kommisjon som skal ivareta alle fremtidige spørsmål knyttet til import av brukt atombrensel, i første omgang sikkerheten og fordelingen av inntektene fra atomimporten.

Denne kommisjonen ledes av nobelprisvinner Zhores Alferov og har 20 medlemmer. Kommisjonen har fått vetorett i spørsmål om atomimport, og består av fem medlemmer fra presidentens administrasjon, fem medlemmer fra Føderasjonsrådet, fem medlemmer Statsdumaen og fem medlemmer fra regjeringen. Ingen av disse er motstandere av lovendringen.

Men den russiske befolkningen er fortsatt svært skeptisk. En opinionsmåling gjort for det liberale Jabloko-partiet i juni viser at 70 til 90 prosent av de spurte sier de er imot atomimport.

Mange år
Selv om loven ble signert i rekordfart av Vladimir Putin vil det trolig gå flere år før den første lasten med brukt atombrensel ankommer Russland. Ingen kontrakter med andre land er foreløpig signert. Russland har heller ingen lagringskapasitet til å ta i mot alt avfallet som er planlagt importert. Det eneste lageret som i dag har ledig kapasitet er i den lukkede atombyen Zheleznogorsk i Sibir. Her er det kapasitet til å ta i mot 4 000 tonn brukt atombrensel, men denne kapasiteten trengs for å lagre det brukte atombrenselet som Russland selv genererer de neste 10 årene fra sine sivile trykkvannsreaktorer.

Det russiske atomenergiministeriet, Minatom, hevder at Russland vil tjene 20 milliarder dollar på å importere 20 000 tonn brukt atombrensel. Dette tilsvarer omkring 10 prosent av alt brukt atombrensel som finnes i verden i dag.