Nyheter

Norsk atomberedskap i fri flyt

Den russiske marinen i Barentshavet.
Foto: Nordflåten

Publiseringsdato: 30. august, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Den norske bøyen for måling av radioaktivitet i forbindelse med det pågående arbeidet med å heve Kursk har slitt seg og er i fri flyt østover i Barentshavet. Bra er det at Statens Strålevern snart skal sende to personer med måleutstyr som får være ombord i en russisk båt.

Statens Strålevern får sende to representanter ombord på en russisk båt for å følge forsøket på å heve atomubåten Kursk. Med eget måleutstyr vil Statens Strålevern sjekke eventuelle utslipp av radioaktivitet.

Bøyen som i slutten av juli ble plassert vest for det avstengte området rundt Kursk har slitt seg og er for tiden i fri flyt østover i Barentshavet. I bøyen er det utstyr for automatisk måling av radioaktivitet. Det er ankeret til bøyen som har slitt seg.

«Bøyen sender ikke lenger signaler, og posisjonen er ukjent,» skriver Statens Strålevern i en pressemelding.

Et russiske marinefartøy oppdaget tidligere i uken bøyen i Barentshavet.