Nyheter

Pasko valgt til Bellona styre

Grigory Pasko sitter for tiden fengslet i Vladivostok.
Foto: Vlad Nikiforov

Publiseringsdato: 17. mars, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

Den spiontiltalte Vladivostok-journalisten Grigory Pasko er valgt til styret i Miljørettighetssenteret - Bellona i St. Petersburg. Aleksandr Nikitin blir ny styreformann.

Generalforsamlingen i Miljørettighetssenteret – Bellona, med kontor i St. Petersburg har samtidig presentert arbeidsplanen for 2002. Øverst på sakslista står Pasko-saken. Bellonas nyvalgte styremedlem sitter fengslet i Vladivostok etter at han 1. juledag i fjor ble dømt til fire års fengsel av militærtribunalet i Vladivostok. Avgjørelsen er anket, og kommer forventelig opp for russisk Høyesterett i Moskva i mai.


Grigory Pasko var ansatt i Stillehavsflåtens avis da han ble arrestert og siktet for spionasje i 1997. I likhet med Nikitin-saken er også Pasko-saken basert på hemmelige dekreter fra det russiske forsvarsdepartementet. I og med at dekretene er hemmlige er de heller aldri publisert og Pasko hadde dermed aldri hørt om dem før han ble arrestert første gang i 1997.


Ulovlig dekret

Dekretet som Pasko ble dømt for å ha brutt, ble erklært ulovlig av russisk Høyestrett i februar i år. Det var juristene i Miljørettighetssenteret – Bellona som påklaget lovligheten av dekretet inn for Høyesterett.


Under rettssaken i fjor høst fikk Pasko juridisk assistanse fra advokat Ivan Pavlov, som er daglig leder ved Miljørettighetssenteret – Bellona. Også Bellonas jurist i Oslo, Jon Gauslaa deltok aktivt under rettsaken mot Pasko i Vladivostok.

–>
Miljørettighetsmagasin

— Når Grigory Pasko vinner ankesaken i russisk Høyesterett og blir en fri mann vil han tiltre stillingen som redaktør for det nye russiske miljørettighetsmagasinet, som skal utgis med seks nummer i året fra Bellonas St. Petersburg kontor, sier Aleksandr Nikitin.


Aleksandr Nikitin er valgt til styreleder for Miljørettighetssenteret – Bellona.