Nyheter

Gazprom, en gassgigant

Publiseringsdato: 27. mars, 2006

Gazprom er et statskontrollert russisk aksjeselskap som alene står for 25 prosent av verdens gassproduksjon. Selskapet har over 330.000 ansatte og en årlig turnover på ca 20 milliarder dollar. Gazprom er Russlands største arbeidsgiver.

Gazprom er verdens største produsent av naturgass og rår over rørledninger som kunne strukket seg nesten fire ganger rundt jorda ved ekvator. Selskapet kontrollerer 60 prosent av Russlands gassreserver, ca 30,4 trillioner kubikkmeter gass, og har enerett på gasseksport. Gazprom er omtrent eneforsyner av gass til Sentral- og Øst-Europa, samt det tidligere Sovjetunionen.

Selskapet Gazprom står for åtte prosent av Russlands brutto nasjonalprodukt. Omtrent halvparten av Russlands elektrisitetsproduksjon kommer fra Gazprom. Russiske konsumenter mottar ca 60 prosent av Gazproms totale produksjon. Men dette utgjør bare en tredjedel av Gazproms inntekter, til gjengjeld gir den ene tredjedelen som går til eksport hele to tredjedeler av Gazproms inntekter. Selskapets hovedkontor ligger i Moskva.

Gazproms viktigste gassforekomster er på Yamalhalvøya i Vest-Sibir. Her har det vært kommersiell produksjon av gass og olje siden 1984. 26 kommersielt drivbare gassfelt er foreløpig oppdaget på halvøya.

Gazprom ble etablert i 1989. Gazprom har røtter i det sovjetiske gassministeriet, en tungrodd og byråkratisk institusjon. I 1993 ble selskapet privatisert, men det er i dag under russisk statlig kontroll. Under president Boris Jeltsin (1992-2000) ble markedsliberalismen sluppet løs i Russland, og land og statseiendom ble privatisert i høyt tempo. Dette førte til at mye av Russlands petroleumsressurser kom i private hender. Disse oligarkene hadde kolossale formuer. President Vladimir Putin (2000-) har siden 2002 stått for en offensiv renasjonalisering av petroleumsindustrien. Gazprom har vært og er sentral i denne renasjonaliseringsprosessen. President Putin ønsker å bygge opp et sterkt nasjonalt olje- og gasselskap, både for å styrke landets økonomi og sitt ettermæle. Gazprom har vært aktiv oppkjøper av private konkurrenter. I tillegg har president Putin plassert sine fortrolige medarbeidere på poster i og nær energisektoren. Gazproms styreleder Dmitrij Medvedev er for eksempel også Russlands visestatsminister. Tidligere var han presidentens stabssjef.

Gazproms kjerneaktiviteter er utvinning, produksjon, transport og foredling av gass. Men selskapet driver også stort innen bankvirksomhet, forsikring, media, bygg- og anleggsvirksomhet samt landbruk. Gazprom Media kontrollerer blant annet flere TV-selskaper, blant dem NTV, som en av Russlands største TV-stasjoner. Flere av landets store løssalgsaviser eies også av Gazprom.

Gazproms offisielle vestlige partnere er Fortum, Botas, Gas-unie, Gaz de France og TotalFinaElf, Eni, Ruhrgas AG, Wintershall AG, Verbundetz Gaz, Siemens, PetroChina, PGNiG, ExxonMobil, ChevronTexaco, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell, Hydro og Statoil

I 2005 produserte Gazprom 598 milliarder m3 naturgass, mens de oppdaget 660 milliarder m3 naturgass. I perioden mai 2005 til mai 2006 økte Gazprom sin marekdsverdi med 292,1 prosent. Selskapet er verdens tredje største med en markedsverdi på 269 milliarder US $, kun slått av de amerikanske selskapene Exxon Mobile og General Electric.

Selskapet har som målsetting å produsere 630 milliarder tonn m3 gass i 2030, samt å bli verdens største selskap innenfor energisektoren.

Kilder:

gazprom.com,

mosnews.com,

petromagasinet.no

wikipedia.com

financial.times.com