Nyheter

Kola Atomkraftverk

Kola Atomkraftverk
Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 23. mars, 2006

Kola Atomkraftverk er det eneste kjerne-kraftverket på Kolahalvøya. Verket ligger sentralt plassert i nærheten av tungindustrien, vel 15 km vest for byen Poljarnye Zori som vist på kartet. Industribyene Montsjegorsk, Kirovsk, Apatity og Kandalaksja ligger innen en radius av 120 km fra Kola Atomkraftverk. Avstanden til den norske grensen er litt over 200 km.

Vel 60 prosent av elektrisitetsproduksjonen fra Kola atomkraftverk går til tungindustrien i regionen, mens 40 prosent eksporteres til Karelen fylke og Finland. Kola atomkraftverk er den største produsent av elektrisk kraft i Murmansk fylke og står for 60 prosent av den totale strømproduksjonen (omtrent 19 TWh) i fylket. I 2004 produserte Kola Atomkraftverk 10 TWt elektrisk energi.

Kola Atomkraftverk var det første atomkraftverk i Sovjetunionen som ble bygd nord for Polarsirkelen. Kjernekraftverket har fire reaktorer av typen VVER-440, som er en trykkvannsreaktor. De to eldste reaktorene (modell 230) regnes, sammen med Tsjernobyl-type reaktorene, som høy-risiko reaktorer av internasjonale eksperter.

Felles for de fire reaktorene ved Kola Atomkraftverk er at de mangler en sikkerhetsinneslutning. En sikkerhetsinneslutning rundt reaktoren kan hindre radioaktiviteten å spre seg i tilfelle en eksplosjon. Konstruksjonen av verket er slik at fugler kan fly inn og ut av reaktorhallen.

Et viktig aspekt når det gjelder sikkerheten, ved siden av de tekniske manglene, er de sosiale forhold for arbeiderne. Sikkerhetsmoralen blant russiske arbeidere generelt er lav, og moralen blant arbeiderne på Kola Atomkraftverk er intet unntak.

En ulykke på Kola Atomkraftverk vil i første rekke føre til et alvorlig forurensingsproblem i nærområdene rundt reaktoren. Et reaktorhavari vil føre til at store deler av befolkningen må evakueres. Dette kan føre til en masseflukt av hjemløse russere over grensen til Nord-Norge.

bodytextimage_Kolahalvoya-kart1.jpg

En ulykke ved Kola Atomkraftverk vil også kunne gi et betydelig nedfall over deler av Norge, hvis man er maksimalt uheldig med de meteorologiske forhold.

Levetiden for de to eldste reaktorene, Kola 1 og 2, ble i henholdsvis 2003 og 2004 forlenget fra 30 år til 45 år.

Kola atomkraftverk planlegger også å forlenge levetiden til Kola 4 og 5, som opprinnelig er beregnet nedlagt i 2011 og 2014.

Referanser

Kilder til radioaktiv forurensning i Murmansk og Arkangelsk Fylke» Nilsen & Bøhmer, 1994
Det russiske atomenergibyrået, Rosatom, http://www.rosatom.ru