Nyheter

Kursk Atomkraftverk

Kursk atomkraftverk
Kursk atomkraftverk

Publiseringsdato: 28. mars, 2006

Kursk Atomkraftverk har fire RBMK-1000 reaktorer i drift. Byggingen av en femte reaktor er foreløpig stoppet. På tross av en rekke forbedringer har det vært flere uhell ved dette kraftverket enn ved noe annet russisk atomkraftverk med RBMK-reaktorer.

Atomkraftverket ligger ved byen Kursjatov i Kurskskaja Oblast, 500 kilometer sør for Mosvka. Det er Rosenergoatom, en underavdeling av det russiske atomenergiministeriet (Minatom), som eier og driver atomkraftverket.
Kursk atomkraftverk produserer halvparten av strømbehovet i midt-Russland. I 2004 produserte kraftverket 24,5 TWh med strøm. En del av kraftoverskuddet blir eksportert til Ukraina.

Reaktorer
De to eldste reaktorene (Kursk 1 og 2) er første generasjons RBMK-1000 reaktorer, mens Kurks 3 og 4 er andre generasjons RBMK-1000 reaktorer. Kursk 1 ble startet i desember 1976, Kursk 2 i januar 1979, Kursk 4 i oktober 1983, mens Kursk 4 ble startet i desember 1985. Byggingen av Kursk 5 ble startet i 1986, men er byggingen er nå stoppet.

RBMK-reaktorene regnes som de mest usikre reaktorene i verden, både på grunn av tekniske svakheter, og fordi grafitten i reaktorkjernen er brennbar. Reaktorene er av samme type som ved Tsjernobyl-kraftverket, men det er gjennomført en rekke sikkerhetsforbedringer ved Kursk Atomkraft­verk de senere årene.

Reaktorene er syv meter høye og har en diameter på 11,8 meter. Hver av de fire reaktorene har 1661 brenselselementer med en anrikning på 2,4 prosent 235U. Til hver reaktor er det to turbiner og to turbogeneratorer med en elektrisk effekt på 500 MW.

bodytextimage_Kursk-kart.jpg

Sikkerhetsforbedringer
Det internasjonale atomenergibyrået IAEA gjennomgikk sikkerheten ved Kursk Atomkraftverk i 1992 og 1995 og anbefalte en rekke tiltak for å bedre sikkerheten. Gjennom EUs Tacis-midler har RBMK-reaktorene generelt fått tilskudd, mens reaktorene ved Kursk har fått særskilte tilskudd. Det er blant annet blitt investert i nye kontrollpaneler som gjør det lettere å oppdage feil i reaktorkjernen. Etter at det russiske atomtilsynet i 1994 hadde registrert åtte alvorlige hendelser ved kraftverket, fikk Kursk 1 og 2 kun lov til å operere med 70 prosent effekt i påvente av sikkerhetsforbedringer. De siste av disse forbedringene ble gjennomført i 2004, og anlegget opererer nå for full kapasitet.

Lager for brukt brensel
Brukt atombrensel fra de fire reaktorene lagres ved atomkraftverket. I 1992 var det lagret 1.938 tonn brukt brensel i en lagerbygning i tilknytning til selve atomkraftverket. I 1995 meldte det russiske atomtilsynet Gosatomnadzor at dette lageret var fullt. Samme år ble det undertegnet en kontrakt mellom Kursk Atomkraftverk og det tyske selskapet Gesellschaft für Nuklear-Behalter (GNB) om bygging av et nytt lager med nye lagringskontainere for brukt brensel. GNB er en underavdeling av det tyske atomselskapet Nukem. Dette nye lageret skal utstyres med 240 containere. Hver av disse stålcontainerne kan lagre opptil 102 brukte brenselselementer fra RBMK-reaktorer. Containerne kan hvis ønskelig transporteres og har en holdbarhet på opptil 50 år. Kontrakten hadde en verdi av $50 millioner. De første containerne skal bygges i Tyskland, mens resten av produksjonen skal utføres i Russland.

Det eksisterer ingen endelige lagre for brukt RBMK-brensel i Russland. Brensel fra disse reaktorene kan ikke reprosesseres.

Uhell og sikkerhetsproblemer
Kursk Atomkraftverk er det kraftverket i Russland som har hatt flest rapporterte uhell med RBMK-reaktorer. Frem til utgangen av 1995 ble det meldt om over 230 uhell som medførte en sikkerhetstrussel.