Nyheter

Bellona inviterer til halvdagsseminaret «Russland i dag»

Niels Bøhmer / Bellona

Publiseringsdato: 29. mai, 2006

Russland er verdens største land, med en rik og skiftende historie og med komplekse politiske forhold. Norsk offentlighet er opptatt av hva som skjer i Russland, og norsk media gjengir godt det som skjer i landet. Miljøstiftelsen Bellona ser likevel et behov for at det tegnes et mer nyansert bilde av dagens Russland. Første seminar går av stabelen 1. juni.

Bellona har siden sent på 1980-tallet hatt et stort engasjement for Russland. Hovedfokus har vært på nordvest-Russland og utfordringer knyttet til energisektoren. Bellonas rapporter om atomutfordringene i Russland er internasjonalt anerkjente, og Bellonas engelske og russiske websider har mange besøkende. Bellona har i dag lokalkontor i Washington D.C, Brussel, Murmansk og St.Petersburg med til sammen 25 ansatte.

Bellona vil i 2006 arrangere en seminarrekke om Russland, hvor vi ønsker å skape et variert bilde av Russland og legge grobunn for nye allianser mellom aktører som har Russland som fagfelt. Vi mener det er behov for denne typen seminarer i Norge. Miljøstiftelsen Bellona kan, som uavhengig organisasjon, bidra med en noe annen innfallsvinkel på dagsaktuelle forhold i Russland enn andre premissleverandører i Russlandsmiljøet i Norge.

Seminarene i Oslo vil være om Russland og dagsaktuelle forhold i landet. I løpet av høsten 2006 planlegger vi et seminar om den demokratiske situasjonen i Russland, og et seminar om Russland og energi. Vi ser for oss at aktuelle deltagere på seminarene vil være representanter fra stat og næringsliv, journalister og andre som arbeider mot Russland. Seminarene vil være åpne for alle som måtte ønske å delta.

Det første seminaret i rekken er «Atomproblematikk og Russland. Øyenvitneskildring fra opprydningsarbeidet i Tsjernobyl 1986», og holdes torsdag 1. juni fra kl.09.00-12.00 i Bellonas lokaler i Nordregate 2 på Grunerløkka.

Seminarprogram

  • 09.00-09.15 Velkomst, presentasjon av Bellona og seminarrekken ved Frederic Hauge
  • 09.15-10.30 Oleg Nasvit. Ekstern innleder: Sergey Mirni, Research Fellow, Central European University, Budapest, Ungarn. Opprydningsarbeider Tsjernobyl 1986. Øyenvitneskildring fra Tsjernobyl. Konsekvenser og ringvirkninger av katastrofen.
  • 10.30-10.45 Kaffe/te
  • 10.45-11.30 Intern innleder:Nils Bøhmer, atomfysiker miljøstiftelsen Bellona. 20 år etter Tsjernobyl-ulykken er de fleste reaktorene av samme type (RBMK) fremdeles i drift. Flere av RBMK-reaktorene har i det siste fått forlenget levetid, stikk i strid med det russiske regelverket. Hvordan kan Norge bidra?
  • 11.30-12.00 Diskusjon

Vi ber om tilbakemelding til vlad@bellona.no