Nyheter

Bellona med appell til Medvedev

Publiseringsdato: 9. april, 2008

Bellona St. Petersburg har sammen med andre organisasjoner i Russland kommet med en innstendig appell til Russlands kommende president Dmitri Medvedev om å gjøre livet enklere for frivillige organisasjoner i Russland.

– Medvedev har ved flere anledninger uttalt at han står for en mer demokratisk linje i Russland. Nå har han muligheten til å vise det i praksis, sier Kristin Jørgensen, rådgiver i Bellonas Russlands-avdeling.

Kveles

– Det sivile samfunn i Russland holder på å kveles av byråkrati og statlig kontroll. Bellona St.Petersburg, sammen med 33 andre kjente frivillige organisasjoner i Russland, har derfor skrevet brev til Medvedev hvor man ber om at samme praksis blir innført for frivillige organisasjoner som for kommersielle, sier  Jørgensen.

Lovgivningen for ikke-kommersielle organisasjoner (frivillige organisasjoner) er omtrent likelydende som loven for kommersielle organisasjoner, unntatt på et par punkt som ved registreringsprosedyrer hvor den faktisk er strengere for frivillige organisasjoner.

Mindre overgrep

Kommende president Dmitri Medvedevs siste utsagn i det russiske parlamentet var å gjøre lovgivningen for registrering og kontroll av kommersielle organisasjoner, eller småskala business, som det ofte kalles, enklere og mindre utsatt for overgrep fra myndighetenes kontrollorgan.

Forslaget blir godt tatt imot av det russiske sivile samfunn, og de fleste av de store organisasjonene har nå underskrevet et brev som ber om at de samme endringene blir gjort gjeldende også for frivillige organisasjoner.

Last ned brevet til Medvedev i boksen til høyre på siden.

Omfattende lovgivning

– Lovgivningen for småskala business (kommersielle organisasjoner) i Russland er omfattende. I tillegg driver myndighetsorganer omfattende kontrollvirksomhet, som går langt utover kontrollvirksomhet for eksempel i Norge, sier Jørgensen.

Medvedev ønsker å gjøre det forbudt for registreringsmyndighetene selv å initiere omfattende kontroll, slik som dagens praksis er. Hvis Medvedev får det som han vil må ordre om omfattende kontroll komme fra domstoler eller påtalemyndigheter.

I dag kan registreringsmyndighetene uten foranledning initierte omfattende kontroll som tar månedsvis. 90 prosent av organisasjonene som blir kontrollert får en eller annen beskyldning mot seg, og Bellona opplever også registreringsmyndighetenes vrede.

Les mer om kontroll av Bellona St.Petersburg i denne nyhetssaken, eller i denne kronikken av Alexandr Nikitin, leder for Bellonas kontor i St. Petersburg.

NGO-lov

Russland innførte i april 2006 ny NGO-lovgivning i landet. Lovgivningen gir vide fullmakter til den Føderale Registreringsmyndighetene når det gjelder både innsyn og kontroll i organisasjonenes virksomhet. Lovgivningen fikk stor internasjonal oppmerksomhet fordi den strider imot helt grunnleggende demokratiske rettigheter, som ytrings- og organisasjonsfrihet.

Sterk ordbruk

Lovgivningen har blitt fulgt av en kampanje mot frivillige organisasjoner iscenesatt av myndighetene. Startskuddet for denne kampanjen var anklagene i 2007 mot Helsingforskomiteen og den britiske ambassaden om spionvirksomhet, hvor blant annet elektroniske steiner med sendeutstyr fra en av Moskvas parker ble brukt som bevis. President Putin har brukt sterk ordbruk i denne kampanjen, blant annet ved å kalle organisasjonene sjakaler som arbeider for utenlandsk etterretning.

Lederen av De Føderale Registreringsmyndighetene, Sergey Vasilev, henviser konsekvent til at den omfattende nye lovgivningen er et spørsmål om rikets sikkerhet. Ifølge tall fra registreringsmyndighetene selv har antall frivillige organisasjoner i landet gått ned fra over 600.000 til 227.577 siden 2003. I 2007 ble 11.000 organisasjoner nektet videre registrering og 8.274 ble stengt av registreringsmyndighetene, ifølge den russiske avisen Vedomosti.

Ytringsfrihet

Bellona arbeider aktivt for å få omgjort den russiske lovgivningen rundt frivillige organisasjoner. Du kan laste ned Bellonas innspill til EU- Russia Human Rights dialogue i boksen til høyre på siden. Les mer om arbeidet i EU her.

Det finnes også en interessant og omfattende rapport om den russiske NGO-lovgivningen skrevet av United Group for Freedom of Association. Rapporten kan lastes ned her, og inngår i prosjektet”Interregional NGOs Network for Freedom of Assosiation” som er et prosjekt drevet av Inter-regional Human Rights Group, the Youth Human Rights Movement og the Moscow Helsinki Group.