Nyheter

Russland må oppfylle oppryddingsløfter

Publiseringsdato: 16. november, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Russiske myndigheter sa for ett år siden at de skulle komme tilbake med klare planer for opprydding av det radioaktive avfallet i Andrejevabukta, som ligger rett ved grensa til Norge. Nå må de holde det de har lovet, og legge fram konkrete og ambisiøse planer for håndtering av avfallet, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

På en pressebriefing i Murmansk på mandag legger Bellonas Alexander Nikitin fram to nye notater: Ett om opprydningen i Andrejevabukta, det andre om Russlands program for håndtering av radioaktivt avfall.

I dialog med russiske myndigheter

Briefingen er et oppspill til de russiske atommyndighetene Rosatoms dialogforum, som holdes på tirsdag og onsdag, der både Bøhmer og Nikitin skal delta sammen med andre Bellona-representanter. På møtet skal de russiske atommyndighetene Rosatom diskutere avfallsproblemene med miljøorganisasjoner og sivilsamfunn, og få innspill om hvordan de kan løses. Både opprydningen av Andrejevabukta og håndtering av radioaktivt avfall på Kolahalvøya generelt skal bli tatt opp.

Avfall fra 100 atomubåter

Det var på et tilsvarende dialogmøte i november i fjor at Roatom lovet å legge fram konkrete planer for håndtering og opprydning i Andrejevabukta. Lagringen der skulle egentlig kun skje midlertidig i tre år da det ble opprettet i 1985, men skjer fortsatt i dag, nesten 25 år etterpå.

Bukta ligger kun 45 kilometer fra grensa mot Norge, er det største lageret av avfall fra russiske atomubåter på hele Kolahalvøya, og har lenge blitt sett på med stor bekymring av miljøvernere og norske myndigheter. Hele 90 tonn brukt brensel er lagret der, noe som utgjør avfallet fra rundt regnet 100 ubåter.

Hindres av hemmelighold

Bellonas undersøkelser av de russiske myndighetenes program for håndtering av radioaktivt avfall har vært vanskelig på grunn av at budsjetter og planer blir holdt hemmelig. Dette håper de å få klarhet i på dialogforumet.

Norske myndigheter har bidratt i opprydningen av Andrejevabukta, og stiller opp med midler til inftrastruktur. Bellona er glade for Norges engasjement, som gir resultater.

-Hvis vi for eksempel sammenlikner arbeidet med opprydning av atomavfall i Sibir med det på Kolahalvøya, er det ingen tvil om at det er det sistnevnte som har kommet lengst. Det er her de russiske myndighetene har hatt fokus på atomsikkerhet. Det skyldes at det fra norsk side har kommet hjelp og politisk press, og det må fortsette, sier Bøhmer.

Kontaktpersoner for pressen:

Nils Bøhmer (i Murmansk), daglig leder og fagrådgiver i Bellona: 900 37 517, nils@bellona.no
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no