Nyheter

Samler Russlands miljøorganisasjoner

Frederic Hauge
(Foto: Anne Karin Sæther)

Publiseringsdato: 2. september, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Frederic Hauge er en av hovedtalerne når den russiske miljøbevegelsen samles til felles konferanse – i regi av Bellona.

Miljøproblemene i Russland har vært blant Bellonas viktigste saker så lenge stiftelsen av eksistert. Arbeidet med opprydningen av atomforurensing og ikke minst Nikitin-saken har brakt Bellona-leder og -grunnlegger Frederic Hauge til landet en rekke ganger. Nå er han tilbake – denne gang for å hjelpe den russiske miljøbevegelsen til å bli enda mer effektive i kampen for å endre landets frynsete miljøpolitikk.

Sivilsamfunnet motarbeides

Han er en av hovedtalerne når Bellona St. Petersburg har lyktes med å sammenkalle store deler av landets miljøbevegelse. Deltakerne på konferansen er miljøaktivister som har vært utsatt for press fra myndigheter eller næringsliv.

Hauges erfaringer fra oppbyggingen av Bellona til en sterk og slagkraftig miljøpolitisk aktør er hovedfokuset for innlegget han skal holde.

– Den russiske miljøbevegelsen har ligget nede med brukket rygg de siste ti årene. Frederic Hauge skal lære våre russiske kolleger om miljøvern, påvirkning av beslutningstakere og hvordan de kan få miljø opp på den politiske dagsorden, sier Kristin Jørgensen, leder for Bellonas Russland-avdeling.

Innleder på universitet

Allerede i dag er Bellona-lederen i aksjon på universitetet i St. Petersburg, der han skal foredra over Russlands rolle i miljøpolitikk i Europa. Han skal også intervjues av Echo Moskvy, den eneste uavhengige, riksdekkende radiokanalen i landet, og møte Yuri Schmidt, advokaten som var med på å få Alexander Nikitin frikjent for forræderi og spionasje.