Nyheter

Atomskip sprang lekk

Датское судно Пума, которое осуществляет доставку сербского ОЯТ в Мурманск.
www.barentsobserver.com

Publiseringsdato: 21. desember, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Fraktebåten Puma måtte lørdag be om hjelp etter at det fikk problemer utenfor Finnmark. Bare tre dager tidligere transporterte det høyradioaktivt avfall langs hele norskekysten. – Skremmende, sier Bellonas Igor Kudrik.

Onsdag i forrige uke la det danske skipet Puma til kai i Murmansk på Kolahalvøya. Da hadde det brukt den siste uken på å frakte brukt atombrensel utenfor hele kystlinjen vår. Bellona advarte da mot de alvorlige konsekvensene en ulykke med skipet kunne medføre, og etterlyste en innstramming av regelverket overfor slik transportvirksomhet.

Kun dager etter at skipet avsluttet turen, viste bekymringen seg å være velbegrunnet. På lørdag – da Puma var på vei tilbake langs Finnmarkskysten – fikk det problemer, og måtte tilkalle hjelp fra Hovedredningssentralen.

– Nesten-ulykken er en alvorlig påminnelse om hvor risikofylt denne transporten er. Puma kunne like gjerne ha sprunget lekk og fått problemer mens det livsfarlige atomavfallet var om bord. Det er en skremmende tanke, sier Bellona-rådgiver Igor Kudrik.

Fraktes over lange avstander

Det brukte atombrenselet kom fra et forskningsanlegg i Serbia, og er opprinnelig fra Sovjetunionen. Årsaken til at det nå blir flyttet, er en amerikansk-russisk avtale om at Russland nå skal forsøke å hente tilbake radioaktivt materiale som under den kalde krigen ble sendt ut til mange av landene i Sovjetunionens interessesfære.

Mye av materialet blir fraktet til Murmansk for så å bli sendt til reprosesseringsanlegget i Mayak i Sør-Ural.

– I stedet for å sende det brukte brenselet over tusenvis av kilometer, burde det heller blitt lagret på best mulig vis i områdene der det er, sier Kudrik.

bodytextimage_igor-web.jpg

– Må utvide varslingsplikten

Bellona har gjentatte ganger kritisert regelverket som gjør at Norge i liten grad har oversikt over hvilke skip som fører farlig last. Redningsskøyta som kom Puma til unnsetning lørdag, visste ikke hvilken last skipet hadde fraktet, skriver NRK.

– Myndighetenes informasjonsinnhenting i disse tilfellene er svært ad hoc-preget. For skip under en viss størrelse er det ingen informasjonsplikt, noe som gjør det vanskelig å ha en god beredskap mot ulykker, sier Kudrik.

– Regelverket er regulert gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), og Norge må jobbe for en kraftig innstramming der.