Nyheter

Fraktet radioaktivt avfall langs norskekysten

Маршрут судна Пума можно последить на сайте marinetraffic.com
barentsobserver.com

Publiseringsdato: 15. desember, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Et skip lastet med livsfarlig, brukt atombrensel har den siste uken passert hele Norge – fra Agder i sør til Finnmark i nord. Bellona mener regelverket for slike transporter må strammes kraftig inn.

Ifølge russiske medier ankom det danske lasteskipet Puma onsdag 15. desember sitt endelige mål, den russiske havnebyen Murmansk på Kolahalvøya. Om bord skal den ha hatt over 50 kilo radioaktivt avfall fra atomforskningsanlegg i Serbia. På veien har den passert hele den til dels svært værharde kysten av Norge.

– Man har i liten grad kontroll over farlig fraktvirksomhet som dette, og ulykkesberedskapen er mangelfull. Vi sitter med hjertet i halsen hver gang denne typen livsfarlig last går langs kysten vår, sier Igor Kudrik, fagrådgiver i Bellona.

Frykter ulykke

Han forteller at dette fartøyet ikke var pålagt å informere norske myndigheter om frakten. Det skyldes at skip under en viss størrelse ikke har plikt til å rapportere om hvilken last de fører.

– Det er tilfeldigheter som avgjør om vi kjenner lasten som disse skipene går med. Det gjør det vanskelig å ha den riktige beredskapen. Skjer det en ulykke, kan vi risikere å møte den med utilstrekkelige midler.

Flere ganger den senere tiden har skip med radioaktivt avfall passert utenfor fjæresteinene våre. Blant annet har brukt atombrensel fra Polen blitt fraktet hele veien til Murmansk tidligere i år.

Sendes til Ural

Kudrik forklarer den økende virksomheten ved å vise til den amerikansk-russiske avtalen om retur av brukt atombrensel forskningsreaktorer i Øst-Europa. Mange av dem fikk under Sovjet-tiden materiale fra anlegg i Russland, og det er dette brenselen som nå repatrieres.

Bellona er også kritisk til løsningen som Russland har valgt for å oppfylle avtalen.

– Det svært miljøskadelige stoffet fraktes over store avstander, først til Murmansk og deretter hele veien til Chelyabinsk-regionen i Sør-Ural. Reiseveien er unødvendig lang og påfører kystbefolkning i hele Europa ulykkesfare, sier Kudrik.

– Dessuten er området rundt reprosesseringsanlegget i Mayak, brenselets endestasjon, ekstremt forurenset – det er faktisk verdens mest radioaktive område. Situasjonen der er fra før uholdbar, og blir nå bare verre og verre.