Nyheter

Kjemper for Bellona Murmansk!

Andrey Zolotkov, Anna Kireeva og Olga Molokova sine siste dager på kontoret til Bellona Murmansk.
Andrey Zolotkov, Anna Kireeva og Olga Molokova sine siste dager på kontoret til Bellona Murmansk.
Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 20. oktober, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Bellona Murmansk har siden oppstarten i 1994 engasjert seg med å finne løsninger på noen av verdens mest kompliserte globale miljø- og sikkerhetssaker. Forrige uke ble de tvunget til å legge ned virksomheten.

– Russiske myndigheter har tvunget oss til å legge ned Bellona Murmansk som en egen NGO. Men vi kjemper for å fortsette arbeidet i en annen organisasjonsform og har funnet en foreløpig løsning som gjør at de ansatte fortsetter å få lønn, og at de kan fortsette med sine faglige oppgaver, sier Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

Bellona Murmansk utrettelige arbeid har åpnet et vindu mot Vesten. Det har også ført med seg bistand og ekspertise fra Norge, EU og USA for å redusere de radioaktive truslene fra Russland.

Stemplet som spion og forræder
I mars ble Bellona Murmansk stemplet som «Utenlandsk Agent» under Russlands kompromissløse NGO-lov.

– Denne betegnelsen er i Russland synonymt med spion eller forræder, og stikker kjepper i hjulene på vår organisasjon og vårt arbeid med å forhindre kjernefysiske katastrofer i Nordvest-Russland, sier Anna Kireeva i Bellona Murmansk.

1990-tallet i Russland var en vanskelig tid å ta tak i disse problemstillingene. Russlands post-Sovjet styre var i et finansielt og sosialt kaos.

– Nærmere 200 falleferdige utrangerte atomubåter, fylt opp med atombrensel, lå og duppet ved kai som tikkende atombomber som ventet på å bli neste Tsjernobyl-ulykke, forteller hun.

Skrellet bort 70 år med hemmelighold
Russland manglet penger, teknologi og erfaring til å kvitte seg med denne spøkelsesarven. Bellona Murmansk tok tak i problemstillingene, og skrellet bort 70 år med sovjetisk hemmelighold når de viste frem situasjonen for verden.

Og verden reagerte; Bellona-rapporten «Kilder til radioaktiv forurensning i Murmansk og Arkhangelsk fylker» utløste øyeblikkelig handling fra den amerikanske Kongressen, Europakommisjonen og EU Parlamentet. Internasjonale program for trygg avvikling og lagring av atomavfall ble raskt etablert.

Kjempet i 21 år
Takket være Bellona Murmansk krav til handling har alle unntatt to av de 198 atomubåtene som utgjør ekstraordinær fare for Russland og Nord-Europa blitt demontert og atomavfallet har blitt trygt lagret.

Om kort tid vil lagring av radioaktivt avfall langs kystlinjen være historie fordi Bellona Murmansk har presset på for trygg langtidslagring av disse reaktorseksjonene ved Saida Bay.

– Uten Bellona Murmansk ville innbyggerne i den største byen over polarsirkelen fremdeles levd side om side med Nordvest-Russlands mest akutte radioaktive trussel. Atomlagringsskipet Lepse som lå til kai i Murmansk havn var fullstappet av 639 brukte brenselelementer fra skipets reaktorer, hvorav mange var skadet, forklarer Kireeva.

– Da vi tok opp dette problemet fantes det ingen teknologi for trygg demontering. Russiske myndigheter ønsket å følge gamle tradisjoner med å senke den i arktisk farvann, men vi insisterte på at det måtte finnes en tryggere løsning, forteller hun.

I 21 år kjempet Bellona Murmansk, blant annet gjennom å skaffe finansiering og lokal ekspertise, for å sikre trygg demontering av skipet og forsvarlig lagring av atomavfallet.

– Det er bare noen måneder siden skipet endelig gikk under saga, og komplett demontering skal være gjennomført i 2017. På bakgrunn av historien med Lepse har Russland nå forpliktet seg til å demontere 16 tilsvarende skip, forteller Kireeva.

Har måttet betale en høy pris
Bellona Murmansk fortsetter å skape oppmerksomhet rundt Nord-Europas farligste radioaktive miljøtrusler. Men medarbeidere har måttet betale en høy pris under de politiske rammebetingelsene i dagens Russland.

– Bellona Murmansk er den eneste miljøorganisasjonen i Nordvest-Russland som jobber med atomproblematikk, industriforurensning og fornybar energiutvikling i regionen – på en profesjonell og løsningsorientert måte, sier Kireeva.

Den perfekte unnskyldning
At Bellona Murmansk ble satt på listen over utenlandske agenter har gjort jobben enda tyngre.

– Stemmen vår blir enda mer marginalisert når myndigheter og industri snur ryggen til våre innspill. «Utenlandsk agent»-stempelet gir dem en perfekt unnskyldning for å ignorere vår innsats for miljømessig forsvarlig beslutningstaking – hvilket er farlig for miljøet både i Russland og Europa, sier hun.

Bellona Murmansk minnes daglig på at russisk industri og myndigheter støtter Putins nye lov.

– De er lei av vår bitende kritikk, våre studier av miljødata og av at vi stiller ubehagelige spørsmål og presenterer fakta som de ikke kan svare for, forteller Kireeva.

– Selv om deres forsøk på å bringe oss til taushet bare har forsterket vår overbevisning om viktigheten av vårt arbeid, så vet vi også at de kan utslette oss når som helst. Men selv under disse forholdene fortsetter vi arbeidet for å gjøre en forskjell, sier hun.

Bellona Murmansk klarer ikke å gjøre denne jobben alene. De trenger hjelp til å fortsette arbeidet med å vise frem og endre miljøtruslene i Russland.

 

Støtt Bellona Murmansk med kr 100,- ved å sende SMS:

BELLONA til 2490