Nyheter

Europa fortsetter å kjøpe produkter fra Russlands skitneste selskaper

Norilsk Nikel
Norilsk Nikel
Bellona

Publiseringsdato: 20. april, 2023

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Da Russland invaderte Ukraina innførte EU tiltak for å redusere handelsforbindelsene med Russland. Ved å forby eller begrense import og eksport av forskjellige varer har eksportvolumet fra Russland til EU fra februar til desember i 2022 falt med 51 % – så det er fortsatt stort potensiale for ytterligere reduksjon i handelen med Russland.

De mest populære russiske eksportproduktene til EU produseres av bedrifter som er nært knyttet til staten, og de er også store miljøforurensere.
(Les mer i vedlagt artikkel.)

EU fortsatte å kjøpe varer selv om de var berørt av sanksjoner

Noen russiske handelsvarer ble ikke berørt av sanksjonene og EU-landene fortsatte å kjøpe dem. Handelen med olje- og gassprodukter var blandt varene som ble pålagt sanksjoner, disse utgjorde imidlertid største delen av russisk eksport til EU i 2022.
(Se tabell i vedlagt artikkel).

Les mer om hvordan europeisk import av russiske varer har utviklet seg siden starten av krigen i Ukraina her:

Europe continues to buy products from Russia’s dirtiest companies