Bellona deltar på USA-guvernørers klimatoppmøte

ingressimage_Arnold-Schwarzenegger.jpg Photo: (Foto: gov.ca.gov/about/arnold)

Frederic Hauge er invitert spesielt til “Governors’ Global Climate Summit” i Los Angeles denne uka.

I tillegg til de mange guvernørene, deltar også blant annet Englands statsminister Tony Blair, New York Times-legende Thomas Friedman og leder av FNs klimapanel Rajendra Pachauri.

Grønn vekst

Formålet med guvernørenes klimatoppmøte er å legge vilkårene til rette for en umiddelbar vekst i grønn økonomi, øke bruken av bærekraftig ren energi, redusere avhengigheten av olje, og redusere utslipp av klimagasser i forkant av, og til støtte for, den neste internasjonale klimaavtalen.

Forberedelse til København

Med sin deltakelse på “Governors’ Global Climate Summit” ønsker Bellona å bidra til å bedre den transatlantiske dialogen i forkant av FNs klimatoppmøte i København, hvor målet er å enes om en ny, internasjonal klimaavtale.

Under sitt opphold i USA, informerer også Bellona om sitt arbeid med Sahara Forest Project og klimatoppmøtet i København. I København vil Bellona presentere ”101 løsninger”. Bellona vil ha en markant tilstedeværelse på forhandlingssenteret Bella Center, i tillegg til å være en av tre hovedsamarbeidspartnere med København kommune.