Nyheter

Tiden ute for en bindende klimaavtale

FNs sjefsforhandler Yvo de Boer tror tiden er rent ut for en internasjonal klimaavtale.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 5. november, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

(BARCELONA:) Lite tyder på at det blir en juridisk bindende klimaavtale i København. Siste forhandlingsmøte før det braker løs i København nærmer seg slutten, og tiden er i ferd med å renne ut.

– Verden trenger en påminnelse, sa Yvo de Boer, sjefsforhandler for FNs klimaforhandlinger, da han mottok en vekkerklokke fra pressgruppa Tctcktck under siste forhandlingsmøte før København.  

Nå har selv sjefsforhandler Yvo de Boer senket sine forventninger, og har ikke lenger tro på en juridisk ratifiserbar avtale om å senke verdens klimagassutslipp.

På et møte med frivillige organisasjoner (NGO) under forhandlingene i Barcelona denne uken, skisserte han opp alternativer til en juridisk bindende avtale.

Bellona: – Må skape muligheter

Bellona har hele tiden jobbet for, og håpet på, en internasjonal klimaavtale som begrenser global oppvarming med maksimalt to grader.

– Det ser dessverre ikke lenger ut til at det er realistisk å få til en juridisk bindende avtale i København. Nå må vi derfor sørge for å skape andre muligheter for dype kutt i verdens klimagassutslipp. Forhåpentligvis kan partene igjen enes om et felles Kyoto-spor, men i første omgang må vi være villige til å se i øynene at et mangeårig arbeid med Kyoto-protokollen må ta nye former, sier Svend Søyland.  

Søyland er internasjonal rådgiver i Bellona, og følger forhandlingene i Barcelona denne uken.

For knapp tid

Ifølge de Boer er det ikke lenger er realistisk å få en juridisk bindende avtale, slik det ble vedtatt under COP13 på Bali i 2007 at skulle sluttføres i København i år.

Han viste til at tiden er for knapp, for lite har skjedd til nå, og at tiden blir lukket i andre enden av toppmøtet, i tillegg til at en del land ennå ikke er klare for en juridisk bindende avtale.

Alternativ til avtale

Sjefsforhandleren ble verdenskjent da han under klimatoppmøtet på Bali for to år siden, iført hawaiiskjorte, forlot talerstolen fullstendig utslitt, på grunn av manglende framskritt i forhandlingene, før det igjen løsnet og partene ble enige om the Bali Road Map.

Nå kan et utfall av København-toppmøtet bli ”a set of desisions”, altså en rekke vedtak, i stedet for én ratifiserbar avtale. Disse vedtektene kan følge de fire bolkene forhandlingene har gått etter: nemlig kutt i utslipp av klimagasser (mitigation), tilpasning til klimaendringer (adaptaion), finansiering og teknologioverføring.

En slik ”vedtaks-pakke” vil stå sterkere enn en politisk avtale, men svakere enn en juridisk bindende avtale som har vært målet for forhandlingene. Vedtektene kan senere forhandles inn i en juridisk bindende form, tidligst når partene møtes til neste årlige møte, i Mexico (Cop16).

Den endelige avgjørelsen om hva slags form en avtale kan ha, blir fattet når verdens ledere møtes i København neste måned.

For pressen: kontaktpersoner i Barcelona:
Svend Søyland, internasjonal rådgiver: +47 47 48 79 39
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: +47 91720267