Nyheter

Norske CO2-avgifter

Jeep Comander. Stor firehjulsdreven hydrogenbil.

Publiseringsdato: 26. oktober, 2000


 • Generell sats
  • Mineralolje (inkl diesel)………………….. 47 øre pr liter
  • Kull og koks………………………………… 47 øre pr kg
  • Bensin ……………………………………….. 94 øre pr liter

 • Redusert sats
  • Innenlansk flytransport…………………… 26 øre pr liter
  • Innenriks godstransport med skip…….. 26 øre pr liter
  • Treforedlingsindustrien, sildemel og

   fiskemelsindustrien………………………… 23,5 øre pr liter

 • Utslipp på sokkelen
  • Olje……………………………………………. 70 øre pr liter
  • Gass…………………………………………….70 pr standard kubikkmeter
Viktigste områder som er unntatt dersom nærmere vilkår er oppfyllt:

 • skip i utenriks fart
 • fiske i nære og fjerne farvann.
 • Benyttet i råstoff i industrien på en slik måte at det ikke er karbonutslipp
 • kull og koks brukt til reduksjonsmiddel eller råvare i industrielle prossesser
 • Fremstilling av klinker i forbindelse med sementproduksjon og løs leca.

Statens provenyer


 • Sokkelen………………………………….. 3,2 mrd
 • Annet…………………………………………4,3 mrd
  • herav bensin til bil…… 2,2 mrd
  • herav diesel til bil……. 0,6 mrd
  • fly og skip…………….. ca 0,3 mrd (anslag)
  • industri oljeforbruk…. ca 0,5 mrd(anslag)
  • kull og koks………….. ca 1mrd dersom alt brennes og ingen unntak (anslag)TOTALT……………………………………………7,5 mrd