Nyheter

Vil høre det fra statsministeren

Wikimedia

Publiseringsdato: 11. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Helen Bjørnøy sier at regjeringen vil foreslå å kutte minst 20 prosent av klimagassutslippene innen 2020. - Dette bør Jens Stoltenberg slå fast, sier Bellonas Marius Holm.

I dagens Aftenposten går miljøvernministeren så langt som til å si at Naturvernforbundets krav om 30 prosents kutt i forhold til 1990-nivå er ”et godt utgangspunkt for en måldiskusjon”.

EU la i går fram sine mål om 20 prosents kutt innen 2020, og 50 prosent innen 2050. Nå vil ikke Bjørnøy være dårligere og hun hevder at regjeringen kommer til å foreslå at Norge forplikter seg til minst 20 prosents kutt innen 2020.

Gode intensjoner

– Dersom Bjørnøy klarer å forankre et mål om 30 prosent kutt i Regjeringen er dette bra. Vi tviler ikke på Bjørnøys gode intensjoner i denne saken, men spørsmålet er vel om hun kan få med seg resten av regjeringen på det, uttaler Bellonas nestleder Marius Holm.

Han vil nå ha en bekreftelse på de ambisiøse målene fra statsminister Jens Stoltenberg.

Sektorvise klimaplaner

Statsministerens kontor vil imidlertid ikke si noe om Bjørnøys utspill til bellona.no. Stoltenbergs rådgivere henviser til stortingsmeldingen om sektorvise klimaplaner som regjeringen skal legge fram i løpet av våren. Denne stortingsmeldingen blir betegnet som ”det viktigste dokument denne regjeringen legger frem i hele perioden”.

– De sektorvise handlingsplanene bør være ambisiøse for alle sektorer, men vi kan oppnå særlig mye innenfor elektrifisering av sokkelen, CO2-håndtering fra de største industriutslippene, samt biovarme og biodrivstoff. Hvis vi får en ordentlig satsning på disse tre områdene kan vi senke våre utslipp med 30 prosent innen 2020, sier Holm.