Nyheter

Bellonas høringsuttalelse om Lavutslippsutvalgets innstilling

Publiseringsdato: 6. mars, 2007

Lavutslippsutvalget (LU) har levert en solid og grundig utredning om hvordan Norge kan redusere klimagassutslippene med 50-80 prosent innen 2050. Bellona er positive til LUs helhetsløsning og mener arbeidet til LU danner et godt grunnlag for hvordan norsk klimapolitikk kan utvikles videre.

LUs utredning inneholder imidlertid enkelte svake og feilaktige punkter. Utredningen har en for lite ambisiøs satsing på bioenergi. I tillegg tas det ikke hensyn til det fulle potensialet for el-biler og CO2-nøytralt drivstoff. LU er positive til CO2-håndtering, men det kan ligge et ekstra lønnsomhetspotensiale i CO2-håndtering som LU ikke har diskutert. Videre har elektrifisering av sokkelen et større potensial for reduksjon av klimagassutslipp enn det LUs analyse tilsier.

Les hele høringsuttalelsen ved å åpne pdf-en i boksen til høyre.