Nyheter

Bellonas høringsuttalelse om Lavutslippsutvalgets innstilling

Publiseringsdato: 6. mars, 2007

LUs utredning inneholder imidlertid enkelte svake og feilaktige punkter. Utredningen har en for lite ambisiøs satsing på bioenergi. I tillegg tas det ikke hensyn til det fulle potensialet for el-biler og CO2-nøytralt drivstoff. LU er positive til CO2-håndtering, men det kan ligge et ekstra lønnsomhetspotensiale i CO2-håndtering som LU ikke har diskutert. Videre har elektrifisering av sokkelen et større potensial for reduksjon av klimagassutslipp enn det LUs analyse tilsier.

Les hele høringsuttalelsen ved å åpne pdf-en i boksen til høyre.