Nyheter

Bellona-konferansen

Publiseringsdato: 4. juni, 2007

Skrevet av: Ola Innset

4. juni ble Bellona-konferansen 2007 avholdt på Fabrikken i Oslo med over 170 deltagere. Her kan du se videoopptak av alle foredragene med powerpoint-presentasjoner, samt lese nyhetssakene fra konferansen.

Program:

 

Det enkle er ikke alltid det beste – et oppgjør med samfunnsøkonomenes klimapolitikk (Frederic Hauge, leder)

Bellonas ”sektorvise klimahandlingsplaner”: Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020 (Beate Kristiansen, leder av Energiavdelingen)

Elektrifisering av sokkelen – kostnadsanalyse av reduserte CO2– og NOx-utslipp (Birgitte Laird, rådgiver energi og Marius Holm, nestleder)

Fra fossilt til sol: Norges bidrag til det globale klima. Hydrokarboner kan bli til fornybar energi (Frederic Hauge, leder og Aage Stangeland, seniorrådgiver Energiavdelingen)

Introducing cleaner energy in North West Russia (Michele Grønbech, rådgiver energi)

Internasjonal atomindustri på offensiven – uløste problemer (Nils Bøhmer, leder av Russlandsavdelingen)

Hva kan vi forvente av post-Bush i post-Kyoto? (Svend Søyland, seniorrådgiver Bellona USA)

EU: IMOs nye motor i arbeidet med å kutte CO2-utslipp fra skip (Konrad Pütz, rådgiver transport og energi)

EUs flaggskipsprogram for CO2–håndtering (Paal Frisvold, seniorrådgiver Bellona Europa og Beate Kristiansen, leder Energiavdelingen)