Nyheter

Krever bedre info av Regjeringen

CICERO-forsker Steffen Kallbekken
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 12. februar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

CICERO Senter for klimaforskning mener det er alt for vanskelig å få oversikt over Regjeringens klimapolitikk. – Selv fulltids klimaforskere har problemer med å forstå nøyaktig hva Regjeringen planlegger, sier Steffen Kallbekken.

CICERO-forskere som har jobbet med å kartlegge hvordan Stoltenberg-regjeringen skal nå sine klimamål har møtt på store problemer med å hente inn informasjon.

– Vi har gått gjennom klimameldingen, klimaforliket og utkastet til nasjonal allokeringsplan for kvotesystemet. Ingen av disse dokumentene gir en oversikt over hvordan Norge skal nå Kyoto-målet, sier forsker Steffen Kallbekken.

Full åpenhet

CICERO krever at regjeringen gjør informasjon om sin klimapolitikk lettere tilgjengelig:

– Informasjonen finnes riktignok, men vi måtte lete mange forskjellige steder. Regjeringen burde ha lagt fram sine oversikter, og det burde vært full åpenhet, sier Kallbekken og legger til:

– Det burde ikke være slik at man trenger flere forskere for å finne ut av dette.

Tallmagi?

En gjennomgang Kallbekken og kollega Asbjørn Torvanger har gjort viser også at det finnes mange måter å regne andelen kutt på hjemmebane på.

Hvis man tar utgangspunkt referansebanen fra 1990 (et overslag som antar at norske utslipp vil være 67-71 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010), og inkluderer opptak i skog, vil utslippene på hjemmebane utgjøre 67 prosent av kuttene Norge må sørge for fram til 2012.

bodytextimage_klimamaal2_697757a.jpg Photo: (Illustrasjon: CICERO Senter for klimaforskning. KLIKK PÅ ILLUSTRASJONEN FOR Å FÅ EN STØRRE VERSJON)

Hvis vi derimot legger til grunn referansebanen man kom fram til i 2007 (58 millioner tonn i 2010), og ikke teller med opptak av CO2 i skog, vil utslippskuttene hjemme utgjøre bare to prosent.

– Med to prosent hjemme er det liten mening i å snakke om kutt hjemme, sier Kallbekken og legger til:

– Vi vet jo ikke om regnskapet er helt korrekt, men vi vet heller ikke hvilket regnskap Regjeringen bruker.

Les også artikkelen «Jens tar ikke ansvar hjemme», som tar utgangspunkt i nye tall om norsk klimapolitikk fra CICERO.