Nyheter

– La oss lansere en revolusjon

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon (i midten) åpnet høynivådelen under FNs klimakonferanse i Poznan.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 11. desember, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon etterlyste en global klimarevolusjon da han åpnet høynivådelen av FNs klimakonferanse i Poznan torsdag.

Klima må være på topp av alle nasjoners dagsorden. Og vi trenger en global energirevolusjon. Det sa FNs generalsekretær Ban Ki-Moon under åpningsseremonien av høynivådelen på FNs klimakonferanse i Polen.

FNs klimakonferanse i den polske byen Poznan har pågått siden 1. desember, og avsluttes i morgen, fredag 12. desember. I dag kom landenes ministere, og høynivådelen av konferansen startet.

Grønne investeringer

Ban Ki-Moon sa også at bekjempelse av klimaendringer må foregå i flere parallelle prosesser, og understreket behovet for investeringer i ei grønn framtid.

– Vi trenger investeringer som kan bekjempe klimaendringer, og som kan skape millioner av arbeidsplasser, sa Ban Ki-Moon.

FNs generalsekretær viste til at det nå kun er 12 måneder igjen til en ny global klimaavtale skal ferdigforhandles i København, og oppfordret alle landenes ledere til å jobbe hardt det neste året for å lykkes med en klimaavtale i København neste år.

Ban Ki-Moon etterlyste dessuten EUs lederskap i klimasaken. Samtidig med FN-konferansen i Poznan, forhandler EU om en klimapakke.

– For lav kriseforståelse

– FN-sportet er viktig, men tregheten i FN-systemet viser at en rekke land og selskaper må gå foran for å bekjempe klimaendringene, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som er på plass i Poznan.

Han er glad for at Ban Ki-Moon følger opp hva det internasjonale energibyrået (IEA) sier om at vi trenger en energirevolusjon, men savner en sterkere kriseforståelse på FN-konferansen i Poznan.

bodytextimage_111208-poznan-frederic-hauge.jpg Photo: (Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

– Ban Ki-Moon kunne vært enda tydeligere på at det haster å forebygge farlige klimaendringer. Kriseforståelsen på denne konferansen virker til å være vel lav, sier Frederic Hauge.

Solheim holder fast ved togradersmålet

Norges miljøvernminister Erik Solheim er blant deltakerne på FN-konferansens høynivådel.

– Vi må bare kjøre på, og ikke begynne å redusere ambisjonene, sa Solheim, og holder fast ved to-gradersmålet.

Ifølge FNs klimapanel vil farlige, irreversible klimaendringer oppstå dersom den globale temperaturen overstiger to grader økning.

Solheim er glad for at forhandlerne i Poznan har kommet til enighet om en arbeidsplan fram mot København, noe som har vært hovedmålet i Poznan. Samtidig understreket han at konferansen gir mulighet for en rekke bilaterale møter som er viktige for å skyve fram vesentlige temaer til København.

Norsk finansieringsmodell

Norge har lagt fram et forslag til en finansieringsmodell i en klimaavtale. Forslaget går ut på at deler av inntekter fra global kvotehandel skal tas til side og brukes til teknologioverføring. Solheim håper å få dette forslaget på bordet.

Solheim har hatt særlig oppmerksomhet på forhandlingene om skog, skipsfart og om CO2-håndtering (CCS). Han vil ha en serie bilaterale møter om skog, blant annet med Brasils delegasjon. Skipsfart er nå overlatt til FNs sjøfartsorganisasjon (IMO), og spørsmålet om CO2-håndtering (CCS) kan få en plass i de grønne utviklingsmekanismene (CDM) er utsatt til et mindre FN-møte i Bonn.

– Karbonfangst er anerkjent som en viktig teknologi, og det ville vært en fordel å få det med i de grønne utviklingsmekanismene, sier Solheim.