Nyheter

En skitten ordning på vei ut

Publiseringsdato: 30. januar, 2009

Skrevet av: 3944

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Regjeringen foreslått å gjøre ordningen med såkalt utkoblbar kraft til en frivillig ordning.

Dermed vil ikke lenger forbrukere som har oljekjel stående som en alternativ energikilde automatisk få fordeler av dette.

Bellona har i dag levert sin høringsuttalelse om forslaget (se vedlegg i boksen til høyre).

Klimavennlig må lønne seg

Forslaget åpner for at oljekjeler kan byttes ut med ren fornybar varme, som for eksempel pelletsovner, fjernvarme eller varmepumper, noe Tone Knudsen, energirådgiver i Bellona, setter stor pris på:

– I dag er det jo slik at det lønner seg å ha en skitten oljekjel. Vi vil at det etter hvert skal lønne seg å heller velge klimavennlig.

Må gi mer fornybar varme

Bellona støtter forslaget fra NVE og Regjeringen, men understreker at NVE må følge med på markedet i tida framover:

– NVE må bidra til å sikre at målet her faktisk nås, nemlig at flere forbrukere går over fra oljekjeler til fornybar varme, sier Knudsen.

Bellona mener at en slik overgang vil være et godt bidrag i arbeidet med å nå kravene i det norske klimaforliket.