Nyheter

Slik vil havet innta Bergen

(Illustrasjon: Rambøll)

Publiseringsdato: 12. august, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen la tirsdag frem en rapport over hva som skjer med norske kystbyer når havet stiger. Verst ute er Bergen.

– Vi snakker ikke om scenarier her. Havnivået i Bergen kommer til å stige med 75 centimeter i løpet av dette hundreåret. Det er vi helt sikre på, sier professor Helge Drange ved Bjerknessenteret til Bergens Tidene.


Dramatisk for Bergen

Forskere fra en rekke institusjoner har sett på konsekvensene av klimaendringene og økt havnivå, og tirsdag la de frem konklusjonene.
I tillegg til havstigning på 75 centimeter vil stormfloen komme opp i 2,37 meter over normalt nivå.
Dette vil få svært dramatiske konsekvenser for byen:

– Bystasjonen, jernbanen og hele området rundt kommer under vann.
– Nygårdshøydetunnelen blir fylt med vann
– Kloakksystemet blir overfylt og vil ikke fungere
– Strømnettet bryter sammen
– Bryggen og torget blir lagt under vann
– Nøsteområdet med veier og terminaler blir lagt under vann

bodytextimage_bryggen2.JPG Photo: (Illustrasjon: Rambøll)

–>

Mange mulige løsninger

For eksempel er bruk av nullutslippsløsninger i land- og sjøtransport viktige tiltak.

– Rederne i Bergen kan ta lærdom av Eidesvik Offshore i Austevoll, som nylig fikk sitt første brenselcelleskip. Oljerelatert industri kan bruke sin spisskompetanse til å utvikle fornybare energikilder som offshore vindkraft og bølgekraft. Akvakultur bør vurdere dyrking av makroalger som tiltak til forbedre lokal vannkvalitet, grønn energi og derigjennom redusere behovet for fossil energi. Klimautfordringen krever omstilling, men åpner også opp nye muligheter, sier Svend Søyland i Bellona.

Bergen er blant byene i landet som blir hardest rammet av stigende havnivå. I Oslo regner man med en stigning på 43 centimeter og i Tromsø 65 centimeter.

Forskerne bak rapporten la også frem en rekke forslag til hvordan man kan stoppe vannmassene, og i Bergen har de utredet både å tette igjen Byfjorden med store mengder stein, og muligheten for å sette opp barrierer i Vågen og Puddefjorden. Forslagene er foreløpig forkastet fordi det vil bli veldig dyrt.