Nyheter

En halv prosent av BNP gir store kutt

(Foto: Ruth Astrid Sæter/Bellona)

Publiseringsdato: 25. mai, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Å kutte 14 millioner tonn CO2 og med det nå målene i klimaforliket, vil koste 10 milliarder kroner årlig. Det tilsvarer en halv prosent av Norges BNP. Er det en høy pris for å takle århundrets største utfordring? spurte Marius Holm under sitt innlegg på Bellonas årskonferanse.

– I en tid der klimapolitikken har stått høyere på dagsorden enn noen gang, har utslippene gått oppover og oppover. Vi er nødt til å komme videre og bestemme oss for hvilke kutt vi vil gjøre og hvordan de skal gjennomføres.

Holm framhevet at det nå bare er 10 år til klimaforlikets mål skal være nådd. Da må vi kutte tilsvarende 12 til 14 millioner tonn årlig. Holm la frem en oversikt over hvor Bellona mener det må kuttes og hva det vil koste – sektor for sektor, etter å ha understreket at klimaforliket langt fra er så ambisiøst som det burde ha vært.

– Trenger stor verktøykasse

– Vi ser at tiltakene innenfor petroleumssektoren vil være relativt dyre. Men de er likevel nødt til å gjennomføres, petroleumsindustrien må med om klimaforliket skal bli oppfylt.

Når det gjelder industrien, er det en skog av mulige tiltak. Det betyr at politikerne må ta i bruk en brei virkemiddelpakke, mener Holm.

Holm understreket at det er nødvendig med flere ulike virkemidler for å få gjennomført mange av tiltakene. Ofte trengs både dobbel, trippel og firedobbel virkemiddelbruk.

– Karbonprisen er uten tvil viktig viktig, men ofte er det ikke nok med bare karbonpris som virkemiddel.

10 milliarder per år

– Slår vi sammen alle våre tiltak for alle sektorene, kommer vi opp i utslippsreduksjoner på 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Totalkostnaden per år blir på 10 milliarder kroner per år, noe som er under en halv prosent av BNP. Er det en høy pris når vi faktisk snakker om å møte århundrets største utfordring? spurte Holm.

Han avsluttet innlegget sitt med et hjertesukk:

– De senere åra har miljøvernministre fra SV, Ap, Høyre, Venstre og KrF sagt at de har faset ut bruken av oljefyr til oppvarming. Likevel er tusenvis av oljefyrer i bruk i dag.Det holder ikke med resolusjoner – sterkere virkemidler må til. Avgiften på fyringsolje må bli høyere, sa han.