Nyheter

Full seier til Bellona og industrien

Publiseringsdato: 15. november, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona har kjempet med nebb og klør mot Høyre og Frps forslag om kutt i CO2-kompensasjon for industrien. Nå har regjeringen blitt enig med KrF og Venstre om å droppe kuttet. – Regjeringen snur som følge av vårt arbeid sammen med industrien mot dette miljø- og arbeidsplassfiendtlige forslaget, sier Frederic Hauge.

De borgerlige partiene er enige om et statsbudsjett for 2014. Bellona er godt fornøyd med at det nye, omforente budsjettet ikke inkluderer Høyre og Frps forslag om kutt i CO2-kompensasjonsordningen.

CO2-kompensasjonsordningen kompenserer industri i Norge fordi det europeiske klimakvotesystemet (ETS) gir høyere kraftpriser: Kullkraftprodusenter i Europa må kjøpe klimakvoter, noe som gir høyere kraftpris. Ettersom prisen på kraft i det nordiske markedet er sterkt påvirket av prisene i Europa, får kraftintensiv industri i Norge høyere kostnader på grunn av ETS. Det er en utilsiktet virkning som gjør en kompensasjonsordning nødvendig.

Bellona har de siste dagene hatt tett kontakt med aktører i industrien for å sørge for at kuttet ikke blir en realitet.

– At man nå opprettholder CO2-kompensasjonsordningen og øker elavgiften, sikrer en grønnere industriprofil på statsbudsjettet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Det har vært brukt mange rare argumenter fra Miljøverndepartementet i denne saken, men nå får vi en anledning til å sette oss ned og snakke om gode, helhetlige virkemiddelpakker for ren, industriell vekst. Dette passer godt inn i Bellonas strategi for avkarbonisering av samfunnet og økonomien, avslutter Bellona-leder Frederic Hauge.

Hauge var ikke nådig da forslaget ble lagt fram.

– Hvis regjeringen står på dette forslaget, bør ikke Venstre og KrF bidra til at denne regjeringen fortsetter. Dette signalet er at vi ikke skal ha noen industri i Norge, sa Hauge da.

– Aluminiums-bransjen har vært best i klassen de senere årene når det gjelderå kutte utslippene. Da bør de ikke svares med straff. Det er vanskelig å tro at regjeringen innså før forslaget kom hvor skadelig det er med usikkerhet knyttet til rammevilkår, sa Bellona-lederen til E24.no i går.

Bellona sirkulerte tidligere denne uken et notat om betydningen av CO2-kompensasjonsordningen. Notatet kan lastes ned i margen til høyre.