Nyheter

– Finansnæringen må med skal vi vinne klimakampen!

Frederic Hauge på TNS Gallups Klimabarometer 2014
Frederic Hauge på TNS Gallups Klimabarometer 2014
Bellona

Publiseringsdato: 20. mai, 2014

Skrevet av: Bellona

Tirsdag presenterte TNS Gallup sitt årlige klimabarometer, hvor Frederic Hauge var invitert til å kommentere resultatene. – Det er gledelig at vi nå ser et økt klimaengasjement rundt fornybarsatsning, kollektivtransport og klimaforskning, men skal vi vinne kampen mot klimaendringene må flere tørre å fronte de mer upopulære klimatiltakene som virkelig monner, så som fangst og lagring av CO2 (CCS) og reduksjon i oljeutvinningen, sa han fra talerstolen i Litteraturhuset.

I følge undersøkelsen er nordmenn svært positive til fornybare energikilder som sol-, vind- og vannkraft, mens olje, atom- og kullkraft var det under 20 % av befolkingen som hadde et positivt inntrykk av.

– Dette er en svært gledelig utvikling. Nå gjelder det imidlertid å få opp engasjementet rundt bioenergi, da dette kan være en av fremtidens virkelig store energikilder som kan erstatte oljen og skape nye arbeidsplasser. Jeg tenker spesielt på potensialet for algedyrking i havet, forklarte Hauge.

Fremtidens finansmarked
Han var opptatt av at det i tillegg til det økte folkelige og politiske engasjementet rundt lavutslippsamfunnet, nå er viktig at man får finansnæringen med på utviklingen.

– Investeringer må flyttes fra fossile energikilder til fornybare. Norge med vår oljeformue har mulighet til å spille en viktig rolle i utviklingen av fremtidens finansmarked. Vi har ikke bare et moralsk ansvar som følge av at vi har tjent oss rike på å produsere forurensende energi, vi har nå en unik mulighet til å gjøre investeringer som vil gi god avkastning både for miljøet og for lommeboken. Får vi finansnæringen med på utviklingen kan virkelig mye verdi- og nyskapning finne sted, sa Hauge.

– Ungdommen er forbanna
Den ene store saken som fikk positiv respons fra samtlige var tallene som viste at klimasaken virkelig er i ferd med å seile opp som en av de viktigste for ungdom under 30 år.

– Jeg opplever at ungdommen nå er i ferd med å bli forbannet over tiltaksløsheten som gjør at vi er i ferd med å skusle bort fremtiden deres. Ungdom er dessuten teknologioptimister som forstår teknologi bedre enn eldre, og de ser  mulighetene som ligger i å satse på fornybar energi, mente Hauge.

Dagen på Litteraturhuset ble avsluttet med en paneldebatt hvor politikere fra V, H, Ap, MDG, FrP og SV diskuterte resultatene fra årets klimabarometer. Her presenterte Venstres leder, Trine Skei Grande, sitt Bukkene Bruse-prinsipp, hvor hun hevdet det alltid vil være større klimabukker å bekjempe, men at det ikke kan hindre oss i å stanse utslipp fra de «bukkene» som står for tur, eksempelvis elektrifisering av Utsira vs globale tiltak.