Nyheter

Klimaløsningene er her nå

Christian Eriksen, fagsjef i Bellona
Christian Eriksen, fagsjef i Bellona

Publiseringsdato: 5. april, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Pressemelding fra Bellona mandag 4.april:

–Mange av løsningene er her allerede, de må bare tas i bruk. Det vi trenger er politisk vilje og mot, og betydelige investeringer. Finansieringsbehovet for klimaløsninger er enormt. Men det finnes ikke noe alternativ. Klimakrise vil koste oss langt, langt mer, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Mandag 4. april lanserte FNs klimapanel den tredje delrapporten, som handler om hvordan klimaendringene skal begrenses. Framleggelsen av rapporten ble mange timer forsinket.

– Forsinkelsen er ikke er overraskende siden konklusjonene vil ha stor påvirkning på de beslutningene som må tas de kommende årene. Utfordringen framover vil bare vokse for hver eneste dag vi ikke lykkes med å kutte utslipp, sier Eriksen.

Eriksen peker på investeringen i karbonfangst- og lagring ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo som et eksempel på godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Klemetsrud er også et eksempel på hvordan byene kan spille en konkret rolle i klimakampen.

Men det går altfor sakte, også i Norge.

– Norge må doble takten på utslippskutt for å nå klimamålene, og aller helst gå lenger. I tillegg må vi ta en tydelig lederrolle ved å være tidlig ute med å investere og å bidra til å modne teknologier, slik at disse kan bli tilgjengelige for alle verdens land i klimakampen, sier Eriksen.

Ett av disse områdene er teknologi for aktivt å ta CO2 ut av atmosfæren, noe som må komme i tillegg til dype utslippskutt.

– CO2-fjerning vil være avgjørende. Her er Bellona opptatt av at CO2 lagres permanent, slik at risikoen for senere utslipp er minst mulig, sier Eriksen.

Rapporten fra FNs klimapanel viser at løsninger for å fjerne klimagasser permanent fra atmosfæren er helt avgjørende. Rapporten viser også konsekvensene av at det internasjonale samfunnet i en årrekke har forholdt seg passive på klimaområdet.

– En sentral del av rapporten peker på hva vi kan gjøre fra nå fram  til 2030. Den viser at det fremdeles er mulig, men stadig mer kraftfulle tiltak må til for å unngå katastrofer. Rapporten er en sterk påminnelse om at umiddelbare tiltak må iverksettes nå, sier Eriksen.

Bellona Europa har finlest IPCC-rapporten som ble presentert i går, og har publisert denne artikkelen på bellona.org.