Nyheter

COP27: En innholdsrik uke 2

Bellonas Mark Preston Aragonès ledet We Play Green sitt fotballarrangement mandag.
Bellonas Mark Preston Aragonès ledet We Play Green sitt fotballarrangement mandag.

Publiseringsdato: 25. november, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

Fotballspiller Morten Thorsby, EU-representanter, stortingets energi- og miljøkomité og mange internasjonale aktører på Bellona-paviljongen under COP27. I løpet av den andre uka av toppmøtet arrangerte Bellona 13 arrangementer med søkelys på blant annet CO2-fjerning, hydrogen, industriell dekarbonisering og fiskeslam som ressurs.

Den norske landslagsspilleren Morten Thorsby og den brasilianske fotballspilleren Marcelo Vieira da Silva Junior (kjent som Marcelo) åpnet uke to på paviljongen i Blue Zone i Sharm El-Sheikh. Morten Thorsby, som har startet We play green (WPG), annonserte at de har rekruttert selveste Marcelo til We Play Green-initiativet. WPG har som mål å skape en bærekraftig fremtid i sport ved å bruke fotballspillere og klubbers plattformer til å skape oppmerksomhet og inspirasjon rundt miljø og bærekraft.

Energi- og miljøkomiteen på stortinget var blant flere som deltok under den andre uka av forhandlingene.

Under et arrangement om CO2-transport poengterte Bellona behovet for storskala CO2-transport.

– Dette vil bli vår tids største infrastrukturprosjekt, sa Eivind Berstad, Team Lead i Bellona. Industrielle aktører fra Ørsted, Altera Infrastructure og MAN Energy Solutions poengterte behovet for et holistisk perspektiv for CO2-transport der industrien får tilgang til CO2-infrastruktur, mens stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) fokuserte på behovet for samarbeid om karbonfangst og -lagring (CCS) for å nå klimamålene i industrien.

Onsdag diskuterte Bellonas havbruksrådgiver Mari Bjordal fiskeslam som en ressurs med representanter fra SINTEF Ocean, Easymining, VP Innovation og Vow.

AD2CDB96-4620-46E3-8E19-22B540497AB2 Havbruksrådgiver Mari Bjordal ledet et panel om fiskeslam med Jan Svärd (CEO, Easymining), Aleksander Handå (SINTEF Ocean) og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

I en debatt om CO2-fjerning (CDR) ledet av Bellonas Mark Preston Aragonès påpekte finske Ville Matti Niinistö, som er medlem av det europeiske parlamentet, viktigheten av at CO2-fjerning ikke må gjøres på bekostning av biologisk mangfold eller naturrestaurering.

I løpet av uken ble det arrangert flere arrangementer hvor hydrogen var hovedtema. På ett av dem deltok Roland Rösch, direktør i IRENA (The International Renewable Energy Agency).

– Grønt hydrogen vil i 2050 kreve like mye elektrisitet som hele verden konsumerer i dag. Vi må få ned CO2-utslippet forbundet med hydrogen betraktelig, sa han.

Frederic Hauge deltok på et batteriarrangement på dansk paviljong under COP27. Frederic Hauge deltok på et batteriarrangement på dansk paviljong under COP27.

Framtidens batterinæring var også i fokus på toppmøtet.

– Vi har en ambisjon om å gjøre Morrow-fabrikken i Arendal til den første karbonnegative batterifabrikken i verden, sa Bellona-stifter Frederic Hauge på arrangementet «Powering the Race to Net Zero Sustainable Batteries» på den danske paviljongen i Blue Zone.

Mye stod på spill under forhandlingene i år, og Bellona fulgte disse tett. Særlig betent var spørsmålet om tap og skade til utviklingsland. Bellona kommenterte det endelige utfallet av forhandlingene, les kommentarene her og her.

Her kan du lese høydepunkter fra den første uka.

Bellonas paviljong på FNs klimatoppmøte i Sharm El-Sheikh er et samarbeid mellom miljøstiftelsen Bellona, Aker Horizons, Utenriksdepartementet og stiftelsen Sahara Forest Project, med samarbeidspartnere SINTEF, Vow, Cambi, Forskningsrådet og Oslo kommune. Den hundre kvadratmeters paviljongen i «Blue Zone» var gjennom to hektiske uker en viktig arena for å finne de gode klimaløsningene som skal skaleres opp for å sikre at verden kommer på rett spor.