Nyheter

Kartlegger gamle synder på Svalbard

Publiseringsdato: 11. juni, 1997

Skrevet av: Roger Grøndalen

Statens forurensningstilsyn (SFT) ønsker å rydde opp på Svalbard. Gamle søppelfyllinger skal kartlegges i løpet av sommeren.
Roger Grøndalen
11/06-1997 12:00
Kartlegger gamle synder på Svalbard

Statens forurensningstilsyn (SFT) ønsker å rydde opp på Svalbard. Gamle søppelfyllinger skal kartlegges i løpet av sommeren.

Kartleggingen vil bli gjennomført i samarbeid med sysselmannen. —Vi vil i første omgang samle inn opplysninger fra enkeltpersoner og virksomheter. Dette vil gi et godt grunnlag for å bestemme hvilke området vi skal følge opp først, sier Marie Nordby, assisterende direktør i SFT.

Kartleggingen skal omfatte alle kjente søppelfyllinger, steder hvor det har lekket ut olje fra tankanlegg og forlatte virksomheter fra oljeleting og kullutvinning. —Dersom noen vet om steder som bør inngå i undersøkelsen, bør de melde fra til sysselmannen, sier miljøvernleder Ottar Krohn.

Når funnene er vurdert vil forurensningsmyndighetene avgjøre om de vil kreve at de ansvarlige rydder opp etter seg.

Arbeidet starter så snart snøen er smeltet og det er mulig å gjøre observasjoner i terrenget. Konsulentfirmaet Berdal Strømme AS vil i samarbeid med Avenir A/S utføre karleggingen.

Rapporten fra undersøkelsene vil foreligge i løpet av året, lover SFT.

Les Mer:

  • Norges 525 verste fyllinger Tema fra Bellona Magasin nr. 7/1996
  • Sysselmannen på Svalbard