Nyheter

Bellona-aksjon i Romeriksporten: NSB-sjef besøkte aksjonsteamet

Publiseringsdato: 20. april, 1998

10-15 aksjonister fra Bellona lenket seg i dag tidlig fast i innkjøringen til Romeriksporten. Bellona krever forsikringer fra NSB Gardermobanen om at de vil fullføre tetningsarbeidene slik at kravene fra NVE etterleves. NSBG skal diskutere strategien videre på et styremøte i ettermiddag.

Allerede på nyåret i fjor ble det klart at vannstanden i flere vann i Østmarka var i ferd med å synke faretruende, på grunn av lekkasjer til Romeriksporten. Tetningsarbeider har pågått siden, men man har foreløpig ikke klart å oppnå annet enn å begrense skadeomfanget. I oktober i fjor stilte Norges Vassdrags- og energiverk (NVE) strenge krav til hvor store lekkasjene kan være.

Istedenfor å oppfylle kravene fra NVE, anket NSBG NVEs avgjørelse. En avklaring på anken kom fra Olje- og energidepartementet (OED) 17. april i år. OEDs avgjørelse åpner for langt større "lovlige" lekkasjer enn det NVEs eksperter har anbefalt. Bellona mener at OEDs krav er for svake, og er villige til å sette hardt mot hardt gjennom dagens aksjon. NSBG synes på sin side å være mest opptatt av å rekke fram til åpningen av den nye hovedflyplassen.

Avventer styrebehandling
Bellonas aksjonister avventer et møte i NSBGs styre i ettermiddag, hvor strategien for det videre tetningsarbeidet skal fastsettes. Aksjonistene har lenket seg fast og er klare til å iverksette en fysisk blokkade av den viktigste innfartsveien til tunnelarbeidene, men er foreløpig ikke til hinder for trafikken.

–For oss er det sentralt at mange av problemene som har oppstått under tunnelgravingen skyldes hastverk, sier saksbehandler Bård Bergfald til Bellona Web. –Erfaringene fra tettingen under Puttjern viser at det er mulig, men at det først og fremst tar tid før resultater oppnås. Nå ønsker NSBG å begrense tetningsarbeidene for å rekke fram til flyplassåpningen. Men hva betyr vel et par måneder fra eller til nå, mot ødeleggelser i Østmarka som kanskje blir varige i flere titalls år framover? Vi kan ikke akseptere en slik prioritering, sier Bergfald. Det ble forøvrig opprettet politisk kontakt med involverte departementer og andre instanser fra aksjonistenes side utover formiddagen.

Informasjonsdirektøren stilte opp
I ti-tida ankom NSBGs informasjonsdirektør Ove Narvesen aksjonsplassen. –Vi kommer til å fortsette tetningsarbeidene under Lutvann i minst en uke framover, forsikret Narvesen.

Bellona-leder Frederic Hauge syntes dette var et positivt signal, men var ikke villig til å slå seg til ro med dette. –Det viktige nå er at styret i NSBG aksepterer NVEs krav til tetningsarbeidene, og ikke velger kjappe løsninger. Det er ikke hvor mange uker man tetter under Lutvann som teller, men hvor tett det faktisk blir, sa Hauge til Bellona Web. –Vi avventer styrets vurderinger i ettermiddag, og holder oss fortsatt aksjonsklare, avsluttet han.