Nyheter

Romeriksporten: -NSB slipper for lett unna

Publiseringsdato: 15. oktober, 1998

Skrevet av: Roger Grøndalen

Bellona er ikke fornøyd med at NSB Gardermobanen slipper unna med en foretaksstraff på 750.000 kroner etter giftskandalen i Romeriksporten. -Beløpet burde vært mye høyere, fastslår Bellonas Christian Rostock. Bellona vil anke saken inn for Riksadvokaten.

Produsenten av det kjemiske stoffet Rhoca-Gill har fått norgeshistoriens største miljøbot etter giftskandalen i Romeriksporten. Økokrim har ilagt Rhodia Norge AS, tidligere Rhone Pulenc, en foretaksstraff på tre millioner kroner for å unnlate å merke det kjemiske stoffet skikkelig. I tillegg er tidligere daglig leder i selskapet ilagt en bot på 30.000 kroner.

Økokrim ilegger også den norske importøren av Rhoca-Gil en foretaksstraff på 1,5 millioner kroner. NSB Gardermobanen slipper unna med 750.000 kroner i straff – og byggeleder i NSB Gardermobanen, Einar Westrum, må ut med en personlig bot på 20.000 kroner.

-Vi er fornøyd med størrelsen på bøtene, og at det er gitt to personlige bøter, sier kjemiingeniør Christian Rostock i Bellona. -Men vi mener at beløpene burde vært snudd på hodet, slik at NSB Gardermobanen hadde fått forelegget på tre millioner kroner. Det blir litt merkelig når norgeshistoriens største miljøbot deles ut for en skrivefeil, sier Rostock.

Rhodia Norge er utpekt som hovedsynder i giftskandalen fordi produkdatabladet til tetningsmiddel Rhoca-Gil ikke inneholdet opplysninger om at produktet inneholdt det svært giftige stoffet akrylamid.

-Vi mener at NSB Gardermobanen slipper for lett unna. Gardemobanen var fullt klar over hva slag produkt selskapet bestilte. Databladet er ikke den eneste informasjonen til brukeren. Produktkontrolloven slår også fast at både selger og kjøper har et ansvar. Økokrim glemmer at NSBs manglende undersøkelse av konsekvensene av sine handlinger er et langt alvorligere brudd på loven enn importørens manglende kvalitetskontroll på dokumentasjonen, sier Rostock. Rostock er også misfornøyde med at NSB Gardermobanens ledelse ikke er blitt straffet. -Det er lite sannsynlig at ledelsen ikke var orientert i denne saken, sier han. Fengselstraff burde også vært vurdert, mener Bellona.

Bellona krever fullt innsyn i sakspapirene og vil anke påtalevedtaket til Riksadvokaten.