Nyheter

Gruppeledermøte på Sandefjord rådhus

Publiseringsdato: 18. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Tirsdag klokken 16.30 var det innkalt til lukket gruppeledermøte på Sandefjord rådhus med de forurensede sedimentene i Kamfjordkilen som eneste sak. Bellona og Sandefjord naturvern fikk etter en halv time tilgang til møtet. Politikerene stilte plansjef og miljøsjef i kommunen viktige spørsmål som de til tider hadde vanskeligheter med å svare på.

Tirsdag morgen ble Bellona informert om at det skulle avholdes et lukket formannsskapsmøte i anledning situasjonen i Kamfjordkilen. Da Bellona troppet opp på rådhuset informerte varaordfører Ingrid Ljosland at det kun var et møte for gruppelederene i formannsskapet. Bellona og Sandefjord Naturvern satt seg ned utenfor ordførerens kontor, og etter en halv time kom varaordføreren ut igjen. Resten av møtet skulle avholdes i formannskapssalen og ble åpnet for allmenheten.


De fire gruppelederene Morten Istre (Ap), Bjørn Ole Gleditsch (H), Arne Larsen (SV) og Vidar Andersen (Frp) stilte faglig gode og viktige spørsmål til kommunens representanter. Konstituerende teknisk sjef Hans Øvrum og miljøsjef Lars Guren hadde til tider problemer med å svare for seg. Rådmann Geir Utsgård og varaordfører Ingrid Ljosland var også til stede.


Politikerene satte spørsmålstegn ved en rekke momenter knyttet til kommunens valg av oppryddingsløsning:

 • Tilskuddene fra Statens forurensnigstilsyn
 • Kommunens kostnader knyttet til etterkontroll og løpende miljøundersøkelser
 • Kommunens ansvar for deponiet i ettertid
 • Pulverisering av det faglige ansvaret
 • Om prosjektet er å betrakte som et eksperiment
 • Om det fortsatt er aktive kilder til forurensning i Kamfjordkilen
 • Hva det vil koste å få massene til Langøya
 • Den samme tekniske løsningen var ikke god nok for Oslo havn
 • Stabiliteten av barrieren under vann
 • Varigheten på den valgte løsningen
 • Brudd på kravene i tiltaksplanen


Det ble stilt en rekke spørsmål, og Bellona Web vil etter gjennomgang av videotape fra møtet komme med utfyllende sitater fra både politikerne og kommunens representanter.