Nyheter

Gruppeledermøte på Sandefjord rådhus

Publiseringsdato: 18. september, 2002

Skrevet av: 2321

Tirsdag morgen ble Bellona informert om at det skulle avholdes et lukket formannsskapsmøte i anledning situasjonen i Kamfjordkilen. Da Bellona troppet opp på rådhuset informerte varaordfører Ingrid Ljosland at det kun var et møte for gruppelederene i formannsskapet. Bellona og Sandefjord Naturvern satt seg ned utenfor ordførerens kontor, og etter en halv time kom varaordføreren ut igjen. Resten av møtet skulle avholdes i formannskapssalen og ble åpnet for allmenheten.


De fire gruppelederene Morten Istre (Ap), Bjørn Ole Gleditsch (H), Arne Larsen (SV) og Vidar Andersen (Frp) stilte faglig gode og viktige spørsmål til kommunens representanter. Konstituerende teknisk sjef Hans Øvrum og miljøsjef Lars Guren hadde til tider problemer med å svare for seg. Rådmann Geir Utsgård og varaordfører Ingrid Ljosland var også til stede.


Politikerene satte spørsmålstegn ved en rekke momenter knyttet til kommunens valg av oppryddingsløsning:

 • Tilskuddene fra Statens forurensnigstilsyn
 • Kommunens kostnader knyttet til etterkontroll og løpende miljøundersøkelser
 • Kommunens ansvar for deponiet i ettertid
 • Pulverisering av det faglige ansvaret
 • Om prosjektet er å betrakte som et eksperiment
 • Om det fortsatt er aktive kilder til forurensning i Kamfjordkilen
 • Hva det vil koste å få massene til Langøya
 • Den samme tekniske løsningen var ikke god nok for Oslo havn
 • Stabiliteten av barrieren under vann
 • Varigheten på den valgte løsningen
 • Brudd på kravene i tiltaksplanen


Det ble stilt en rekke spørsmål, og Bellona Web vil etter gjennomgang av videotape fra møtet komme med utfyllende sitater fra både politikerne og kommunens representanter.