Nyheter

Kamfjordkil-møte i dag

Publiseringsdato: 16. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

I dag klokken 14.00 møtes alle parter i Kamfjordkilensaken til møte på Sandefjord rådhus. Representanter fra Bellona, Sandefjord Naturvern, NCC, kommunen, fylkesmannen og Statens forurensningstilsyn skal gå gjennom de miljømessige, juridiske og økonomiske sidene ved prosjektet.

Etter press og blokkade fra Bellona og Sandefjord Naturvern har arbeidene med det såkalte oppryddingsprosjektet i Kamfjordkilen blitt midlertidig stanset. Bellona har holdt presset oppe i saken siden ankomst tirsdag i forrige uke, og har god tid. –Dette skandaleprosjektet skal stoppes, sier Bellona-leder Frederic Hauge.


Mandag klokken 14.00 blir det møte på Sandefjord rådhus. Representanter fra alle involverte parter skal diskutere prosjektet som kommunen har valgt som oppryddingsløsning for et av de mest forurensede fjordområdene i Norge, Kamfjordkilen i Sandefjord. Bellona, Sandefjord Naturvern, NCC, kommunen, fylkesmannen og Statens forurensningstilsyn skal gå gjennom de miljømessige, juridiske og økonomiske sidene ved prosjektet.


Bellona og Sandefjord Naturvern reagerer sterkt på den løsningen som er valgt:

  • Det planlagte gruntvannsdeponiet er ingen langsiktig løsning.
  • Vi frykter lekkasje av miljøgifter tilbake i Sandefjordsfjorden.
  • Ingen vil ta på seg det juridiske ansvaret for deponiet i framtiden. Ordføreren i Sandefjord kan ikke se at kommunen er ansvarlig. SFT mener at ansvaret kan plasseres i ettertid hvis dette skulle være nødvendig.
  • Vi ønsker en alternativ løsning med spesialavfallsanlegget på Langøya utenfor Holmestrand som deponeringssted. Dette innebærer en forsvarlig og varig håndtering av miljøgiftene.
  • Et meget viktig delprosjekt om strøm og oppvirvling fra ferjene i havnebassenget er kuttet ut pga. manglende finansiering til prosjektet.


Bellona og Sandefjord Naturvern er sterkt imot løsningen som er valgt. En tikkende miljøbombe i tillegg til en økonomisk bombe hvor ingen tar på seg det juridiske ansvaret er en uholdbar situasjon.