Nyheter

Bulkskip sank utenfor Lista

Hava gikk ned 15 km sør-vest for Lista. (Illustrert ved blå runding)

Publiseringsdato: 20. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

-- Eierne må sende ned undervannskamera for å undersøke vraket så snart værforholdene tillater det, sier Bellona leder Frederic Hauge.

Bulkskipet Hava forliste i formiddag ca 15 kilometer sør-vest for Lista. Skipet var lastet med slam fra renseprosesser fra ferromangan- og silikomanganproduksjon hos Eramet. Et av biproduktene fra framstilling av ferromangan er Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), ofte omtalt som tjærestoffer, og finnes denne stoffgruppen i lasten kan det utgjøre et potensielt miljøproblem. Hovedredningssentralen melder om at det ikke er synlig forurensning i området.

Informasjonsdirektør Bernt-Jarle Dolmen i Eramet opplyser om at slammet som er lastet i skipet inneholder mellom 0,1-1% PAH.

— Denne typen PAH er mindre farlig for opptak i næringskjeden fordi denne er sterkt partikkelbundet, sier Dolmen.

— Ut fra Bellonas synspunkt er ikke dette et akuttproblem, men avfallet er klassifisert som farlig, og skulle derfor vært deponert på forsvarlig måte, sier Bellona leder Frederic Hauge.

Vet ikke nå-tilstand
Båten gikk ned hel, og lasten er lagret under dekk i lukket lasterom. Båtens posisjon da den sank, var N 57 grader 59,20 minutter, Ø 006 grader 35,90 minutter. Dybden i området er på omlag 370 meter, med mudder på bunnen. Skipets nåtilstand er ukjent, og man vet heller ikke noe om årsaken til at det gikk ned.

Per Terje Grindhaug ved Karmøy Skipsconsult Management som driver Hava opplyser at skipets drivstoff var 25 kubikk (25.000 liter) lettgassolje.

— Fordi vi ikke vet noe om vrakets befatning, annet enn at det gikk ned helt, må eierne så snart værforholdene tillater det sende ned et undervannskamera, sier Frederic Hauge.

Alle ombord reddet
Skipet, som var på vei fra Porsgrunn til Sauda, fikk slagside, og politiet fikk den første melding om havariet klokken 11.11. Klokka 12 fikk Hovedredningssentralen melding om at var skipet sunket. Hele besetningen på sju er plukket opp, seks stykker er fløyet til sykehus i Stavanger, og en er plukket opp av en redningsskøyte på vei mot Egersund. Da forliset skjedde var det bølger på over 2 meter i området og vestlig kuling, noe som vanskeliggjorde redningsarbeidet

Hava er 2023 bruttotonn, og 80 meter langt. Skipet ble bygget i 1979 i Tyskland og er eid av rederiet Halvorsen AS på Karmøy, men registret i Nassau, Bahamas.

Kystverket beredskapsansvarlig
Ansvaret for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning som følge av skipshavari ligger hos Kystverket. Det er de som avgjør om en situasjon er å anse som akutt og om tiltak skal iverksettes for å redusere forurensningsrisikoen. Les mer om dette ved å bruke linken nederst på siden.