Nyheter

Hareide må komme på banen

Publiseringsdato: 5. januar, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Farsen om dumping av forurenset masse i Dramstadbukta ruller videre. I dag kom tillatelsen til mudring ved verftet i Fredrikstad der den forurensede massen skal hentes fra. Bellona ber nå miljøvernministeren gripe inn.

Når Fylkesmannen i Østfold nå har gitt grønt lys for mudring ved Fredrikstad Mekaniske Verksteds gamle tørrdokk i Fredrikstad, er siste tillatelse på plass for massedumping i Dramstadbukta.

– Heldigvis kan denne tillatelsen påklages, noe Bellona vil gjøre, sier Marius Dalen, fagmedarbeider i Bellona.

Tillatelsen til mudring kan påklages innen 3 uker med oppsettende virkning dvs. at den ikke trår i kraft før klagen er ferdigbehandlet, og mudringsarbeidet må legges på is til klagebehandlingen er ferdig.

– Bellona kommer til å påklage tillatelsen på bakgrunn av mangelfull prøvetaking. Den er så mangelfull at man ikke vet hvor mye miljøgifter som kan spres ved graving, og man vet heller ingenting om hva den nye sjøbunnen kan inneholde av miljøgifter, sier Dalen. Han påpeker at SFT har gitt tillatelse til dumping av masser man rett og slett ikke vet miljøgiftinnholdet av.

SFT overkjørte Fylkesmannen
I desember overkjørte SFT Fylkesmannen i Buskeruds avslag på dumping av de forurensede massene, noe som førte til massiv lokal motstand. Bellona har i dag sendt et brev til miljøvernminister Knut Arild Hareide og ber han gripe inn i saken. Bellona mener saken må behandles på nytt siden SFTs godkjenning er basert på manglende faglig grunnlag, både fordi prøvetakingen er mangelfull og fordi den bryter med SFTs egen veileder for håndtering av forurensede sedimenter.

– SFT skaper med dette en farlig presidens for kommende tiltak i forurenset sjøbunn. Vi ber Hareide redegjøre for om han deler SFTs syn i denne saken, og i eventuelt lignende saker i fremtiden, sier Dalen.