Nyheter

SFT slår retrett

Publiseringsdato: 28. januar, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Slaget om Dramstadbukta tok torsdag en uventet vending. SFT har nemlig krøpet til korset og vil nå ta nye prøver av de forurensede sedimentene ved Fredrikstad Mekaniske Verksted.

Dramstadbukta:

SFT understreker at prøvene ikke skal tas fordi man regner med at resultatene vil være annerledes enn for de prøvene som allerede er tatt. I følge en pressemelding setter tilsynet i gang med prøvetakingen for «å skape trygghet om deponeringen». Og når SFT nå vifter med det hvite flagget er det etter at protestene har haglet inn til SFT og Miljøverndepartementet både via e-mail og vanlig post, og fordi aksjonistene har uttalt at de har flere ess i ermet.

De nye prøveresultatene skal legges frem på et møte midten av februar, der alle aktørene blir invitert; den lokale aksjonsgruppen, ordførerne i de berørte kommunene, miljøorganisasjoner, Fylkesmennene i Buskerud, Østfold og Vestfold samt fylkesordførerne i Buskerud og Vestfold.

De fire nye prøvene, som bekostes av SFT selv, skal tas i tillegg til de to som allerede er pålagt fra Fylkesmannen i Østfold. De får også oppsettende virkning, slik at mudringen ikke kan starte før de nye prøvene er analysert og rapporten ferdig skrevet. SFT håper med dette å berolige befolkningen i Svelvik og Hurum og overbevise dem om at deponeringen er helt forsvarlig.

– Det er gledelig at SFT har snudd i denne saken, sier Frederic Hauge til Bellona Web. – Men siden sjansene etter vår mening er ganske store for at de finner forhøyede verdier av tungmetaller lenger ned i sedimentet, bør resultatet av testene gi grunnlag for en ny høringsrunde, sier han.