Nyheter

Seier i Dramstadbukta

Bellona

Publiseringsdato: 20. februar, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Drammen Skipsreparasjon har i dag presentert en lokal løsning for de forurensede massene fra området utenfor FMV i Fredrikstad. Det ser derfor ut til at motstanden mot dumping i Dramstadbukta endelig kan krones med seier.

På en pressekonferanse i dag presenterte Drammen skipsreparasjon (DSR) en ny løsning for de TBT-forurensede massene utenfor verftet i Fredriksstad.

Mye tyder nå på at den lokale aksjonsgruppas innsats rundt Dramstadbukta endelig kan krones med seier.

Forslaget innebærer en lokal løsning avgrenset til FMV-området. I forhold til dumping med splittlekter i Dramstadbukta som var den opprinnelige planen er dette en positiv vending for prosjektet.

I stedet for å dumpe 70.000 kubikk forurenset masse rett innenfor Svelvikstrømmen ønsker nå selskapet en lokal omdisponering av 33.000 kubikk ved verftsområdet. Alt arbeid kan nå foregå innenfor siltskjørt som hindrer spredning av forurensningen ut av området.

Bellona vil følge også dette prosjektet nøye. Valg av riktig utstyr til gjennomføringen av tiltaket vil være avgjørende for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Mudring vil alltid medføre oppvirvling av forurensede partikler. Det er derfor viktig velfungerende siltskjørt benyttes for å hindre spredning ut av tiltaksområdet. Bellona ser på dette som en vedlikehodsmudring og er ikke like optimistiske som DSR med tanke på hva som er mulig å oppnå av miljøforbedring. Vi regner med at området utenfor FMV fortsatt vil ha status som et TBT-forurenset område også etter gjennomført tiltak. Det som er avgjørende for oss er at vi ikke får noen spredning ut av tiltaksområdet, eller at miljøkvaliteten blir forverret.

FMV-området er et prioritert område med tanke på opprydding i sjøbunn utenfor gamle verftsområder. Det er derfor svært sannsynlig at det på et senere tidspunkt må gjennomføres et rent miljøprosjekt i området.

Bellona kommer tilbake med mer informasjon.