Nyheter

Fanatisk flammehemming

Wikimedia

Publiseringsdato: 22. april, 2008

Skrevet av: Marius Dalen

Fredag skal International Electrotechnical Commission (IEC) avgjøre om en standard om påbud til flammehemming i skallet som omslutter elektriske produkter skal bli en realitet. Et ja vil innebære en økning i bruken av miljøskadelige flammehemmere på flere hundre tusen tonn.

Bellona er bekymret for at de foreslåtte sikkerhetsbestemmelsene vil gi en kraftig og unødvendig økning i bruken av miljøskadelige flammehemmere i elektriske artikler. Store mengder slike stoffer finnes allerede i dag i naturen og på grunn av sine egenskaper er flere av disse karakterisert som miljøgifter.

Konkret er det seksjon 7 i den nye IEC standarden Bellona reagerer på. Denne omhandler ”The candle flame resistance requirments” og innebærer at for eksempel en TV skal kunne utsettes for en åpen flamme over tid uten å selv ta fyr. For å oppnå dette må plasten som omslutter elektronikken inneholde større mengder flammehemmere.

Økning på flere hundre tusen tonn

Resultatet av seksjon 7 i IEC-standard 62368 vil være en økning på flere hundre tusen tonn flammehemmende kjemikalier i elektriske artikler. Mange av disse er karakterisert som miljøgifter med store helse- og miljøskadelige effekter. Andre stoffer i denne gruppen kjemikalier mangler tilstrekkelig dokumentasjon om helse- og miljøskade. Standarden setter funksjonskrav og ikke spesifikke krav til hvilken type kjemikalie som skal benyttes. Dette har blitt brukt av industrien som argumentasjon for at standarden ikke nødvendigvis vil føre til økt bruk av de mest skadelige flammehemmerene så lenge det finnes ”snillere” alternativer.

Imidlertid er det slik at de kjemikaliene som er billigst og best testet i forhold til standarden er de som også er mest skadelige (bromerte og klorerte flammehemmere). Det er derfor svært sannsynlig at seksjon 7 i standarden vil føre til økt bruk av disse svært tvilsomme kjemikaliene.

En rekke vanlige produkter som bøker, klær og møbler er laget av materialer som papir, stopping og plastikk som vil ta fyr hvis de blir eksponert for en åpen flamme. Det å behandle alt i hjemmene våre med kjemikalier for å forhindre antenning fra en åpen flamme er verken en kostnadseffektiv eller fornuftig fremgangsmåte.

Avgjøres på fredag

Fredag 25. april skal IEC ved avstemning avgjøre om den nye standarden skal bli gjeldende. IEC består av 31 nasjonale komiteer som hver har en stemme i den avgjørende voteringen. Norge er representert ved Norsk Elektroteknisk komité (NEK). Bellona har tidligere sendt innspill til NEK i den aktuelle saken og vi er godt fornøyd med at NEK har bestemt seg for å stemme nei til kravet om åpen-flamme-test. Etter sin interne behandlingskriver NEK følgende i et notat:

”For seksjon 7 “Accidentally caused candle flame ignition” ble det besluttet å gå inn for å utelate ”candle flame” testen, og fremheve advarsler mot bruk av stearinlys (levende flamme) i brukerdokumentasjonen.”

Bellona har også fått opplyst at flere av de andre nasjonale komiteene har bestemt seg for å stemme nei, men det er fortsatt spenning knyttet til om mange nok innser de potensielle helse- og miljøskadene standarden representerer. Green Science & Policy har laget et grundig dokument for å synliggjøre hva standarden vil innebære. Dokumentet har blitt distribuert til de nasjonale komiteene og Bellona håper dette vil medvirke til en lykkelig utgang i fredagens avstemning.