Nyheter

Oslosnøen dumpes i havna

Snødumping i oslofjorden (Ingress image)

Publiseringsdato: 23. februar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Snødybden i Oslo er nå på hele 67 centimeter, den høyeste siden 1987. De siste ukenes snøkaos har ført til at deler av snøen som ryddes fra gatene må dumpes rett i havnebassenget.

Ingen god løsning

– Dette er ingen god løsning for miljøet, sier Bellonas fagrådgiver Marius Dalen. Han sier det er en kjent sak at dumping av snø i havnebassenget bidrar til å forurense fjorden:

– Det er derfor det ble forbudt for ti år siden. Snøen som har ligget i byen i opp til en uke inneholder både tungmetaller og organiske miljøgifter, sier han.

Enda mer forurensing

– Det underliggende problemet her er at det ikke er god nok kapasitet i snødeponiene, sier Dalen.

– Vi hadde de samme problemene i 2006, og at dette ikke har blitt løst må Oslo Kommune ta ansvaret for. Det siste vi trenger er nok en forurensingskilde i havnebassenget.

Det er samferdselsetaten i Oslo Kommune som har ansvar for snøryddingen.

Kontaktperson for media i denne saken er Marius Dalen, tlf: 92264703