Nyheter

Viktig men krevende jobb i Vatsfjorden

AF Decom sitt anlegg for opphugging av gamle oljeinstallasjoner
Foto: Sigurd Enge/Bellona

Publiseringsdato: 21. mai, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

I forrige uke inspiserte Bellonas miljøpatrulje AF Decoms anlegg i Vatsfjorden. Her skal gamle oljeinstallasjoner ende sine dager, materialer gjenvinnes og miljøgifter håndteres. Opprydding etter oljeindustrien i Nordsjøen er en viktig jobb som må følges med argusøyne.

I juni starter AF Decom i Vatsfjorden opphuggingen av oljeinstallasjoner fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen. OSPAR-konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav krever at oljeindustrien skal rydde opp etter seg og at utrangerte stålinstallasjoner skal fjernes. Totalt finnes det ca. 550 installasjoner i Nordsjøen som skal fjernes i løpet av de neste 30-40 årene.

Bellonas miljøpatrulje besøkte AF Decom tirsdag 12. mai for å få et inntrykk av anlegget i Vatsfjorden og selskapet som skal gjennomføre de omfattende operasjonene som hugging av stålkonstruksjoner fra Nordsjøen innebærer. Anlegget var ennå ikke ferdigstilt og det ga oss mulighet til å bedre inspisere hvordan systemer for kontroll på overflate- og prosessvann er konstruert. Vi gikk også gjennom renseanlegget, utslippskrav fra myndighetene, program for miljøovervåkning i fjorden og selskapets planer for anlegget. Klarer anlegget å holde seg innenfor de strenge utslippskravene vil det bli en viktig brikke i den nødvendige oppryddingen etter oljeindustrien i Nordsjøen.

Krever tett oppfølging
Planer på papiret og strenge myndighetskrav er en ting. Drift og praktisk arbeid under slike store operasjoner kan fort bli en annen. Derfor er det avgjørende at anlegget følges opp med hyppige kontroller for å raskt avdekke eventuelle avvik. Dette er et myndighetsansvar men selskapet må også regne med kritiske besøk fra Bellona og andre miljøorganisasjoner.

bodytextimage_utsnitt-dekke.jpg Photo: Foto: Sigurd Enge/Bellona

Håndtering av farlig avfall
Det er i hovedsak to typer farlig avfall som bedriften må håndtere. Avleiringer på innsiden av rørledninger fra Nordsjøen kan inneholde både kvikksølv og lavradioaktivt materiale som kommer opp fra grunnen i forbindelse med oljeproduksjonen. Dette avfallet skal samles opp og sendes på hvert sitt godkjente deponi. Kvikksølvavfall har blitt sendt til NOAH Langøya utenfor Holmestrand og det lavradioaktivet avfallet skal sendes til deponering i fjellhall i Gulen kommune.

Miljøovervåkning i fjorden
AF Decom har inngått avtale med NIVA om et miljøovervåkningsprogram. Programmet inneholder følgende punkter:

•    Undersøkelser av avrenning fra land til sjø
•    Jordprøver på land
•    Overvåkning av overflatevann og prosessvann
•    Undersøkelser i sjø (bløtbunn, fisk og skalldyr)
•    ROV-undersøkelse av miljøstatus i sjø
•    Overvåkning av luftforurensning
•    Overvåkning av radioaktivitet i utslippsvann og sedimenter
•    Varighet 2009 – 2014

Det er viktig med et omfattende miljøovervåkningsprogram. Hvis overvåkningen skulle avdekke økosystemendringer eller opphopning av skadelige stoffer i organismer eller i sjøbunnen må dette få konsekvenser for driften til AF Decom.