Nyheter

Klif anmelder ulovlig lagring av farlig avfall

Foto: Håvard Lundberg

Publiseringsdato: 6. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Tidligere i år ble Sandefjordbedriften Oleon og DVS Norge på Mongstad utenfor Bergen anmeldt av Bellona. Det er veldig bra at Klif nå gjør det samme, sier rådgiver på miljøgifter i Bellona, Karl Kristensen.

– Håndtering av farlig avfall medfører fare for forurensning. Vi ser særlig alvorlig på at DVS Norge har tatt imot mye større mengder farlig avfall enn de har vært i stand til å håndtere ved sitt anlegg på Mongstad og bidratt til en ulovlig lagring i Sandefjord og Fredrikstad, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Les omtale av saken på NRK Østfolds webside.

Flere anmeldelser for samme forhold

Bellona anmeldte to av de tre bedriftene i sommer, etter avsløringene av ulovlig lagring av avfall fra petroleumsindustrien i Sandefjord.

– Hvis Klifs anmeldelser kan styrke prioriteringen av etterforskingen, er vi veldig fornøyd, sier rådgiver på miljøgifter i Bellona, Karl Kristensen og fortsetter:

– Dette bør føre til at opprydningen i den ulovlige lagringen som foregår i denne bransjen generelt blir viet mer oppmerksomhet etter at selskapene nå også er anmeldt av forurensningsmynighetene.

Sakene er under etterforskning både i Hordaland og i Vestfold.

Bellonaleder Frederic Hauge har flere ganger påpekt problemene med oljeindustriens avfall:

– Det er kaos i oljeindustriens avfallsbransje. Nå må oljeselskapene bli med på en ansvarlig opprydning i svineriet de skaper, sier Hauge.

Mangler tillatelse

Klif skriver på sine nettsider at «Det er alvorlig at tre profesjonelle virksomheter har lagret farlig avfall uten nødvendige tillatelser».

Verken Oleon eller Øra Næring har tillatelse til å mellomlagre farlig avfall, verken fra petroleumsvirksomhet eller annen virksomhet. DVS Norge AS har tillatelse til å lagre og behandle farlig avfall fra petroleumsvirksomheten ved sitt anlegg på Mongstad i Lindås kommune, men ikke tillatelse til å mellomlagre slikt avfall hos andre. Det har selskapet gjort, hos nettopp Oleon og Øra. Det ble oppdaget tidligere i år, i en vellykket aksjon gjennomført av Bellona.

Avfallet er hovedsakelig kassert borevæske og kaks fra offshoreindustrien. DVS er fortsatt eier av det farlige avfallet.

Klif kontrollerte de tre virksomhetene på nytt i høst og sendte inn politianmeldelsen 13 november.

– Vi har sagt i fra at alle er ansvarlig for den ulovlige lagringen, skriver Klif i sin webartikkel som omtaler anmeldelsen.

Risikoen ved tømming

Tømming av tankene hvor det farlige avfallet er lagret, er ikke en ufarlig oppgave. Det fikk DVS Norge og Oleon smertelig erfare da skipstanken på Mar Katrina eksploderte under tømming av en slik tank i slutten av august i år.

bodytextimage_oleon-eksplosjon.jpg Photo: Foto: Arild Just Christensen

– Vi må unngå en forhasta tømming av tankene. Dette er en risikabel operasjon som må planlegges nøye og utføres med forsiktighet, sier Karl Kristensen.

Gass og væske fløt ut da det smalt i Sandefjord og førte til svimmelhet og problemer med synet  for naboer som bor rundt Oleons tankanlegg.

– Vi stiller også spørsmålstegn ved DVS sin skikkethet til å lede dette arbeidet, uttaler Kristensen.

Selskapet viste etter Bellonas oppfatning en kritikkverdig opptreden i forkant av ulykken om bord på Mar Katrina hvor de ignorerte faglige råd om hvordan sikkerheten burde ivaretas, og hadde heller ikke god nok oppfølging av rederiet som utførte arbeidet.

DVS Norge har også unnlatt å svare på en henvendelse vi har rettet til dem, hvor vi ber om svar på flere viktige spørsmål, blant annet om Mar Katrina har vært involvert i lignende hendelser tidligere.