Nyheter

Miljøkriminalitet tok livet av Akerselva

Bare måneder etter klorutslippet skummer det i Akerselva.

Publiseringsdato: 15. august, 2012

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

Det var miljøkriminalitet da Vann- og avløpsetaten i mars i fjor slapp ut 6000 liter konsentrert klor som drepte livet i Akerselva. Utslippet skyldtes blant annet at de ansvarlige hadde skrudd av alarmen som skulle varsle denne typen utslipp.

– Dette er en meget alvorlig sak som definitivt kunne vært unngått. Vi i Bellona er likevel fornøyde med forelegget, og at saken blir betraktet som miljøkriminalitet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona, med miljøriktig hovedkontor på Vulkanområdet tett inntil Akerselva, politianmeldte det alvorlige forholdet få dager senere. Politiets egen etterforskning dokumenterer alvorlige avvik.

Må ut med 7,7 millioner i bøter og inndragelser

Oslo kommune må nå betale en bot på 4 millioner kroner og er siktet for brudd på forurensningsloven etter det giftige klorutslippet 2. mars i fjor, da totalt 6000 liter klorvann lekket ut fra Oset renseanlegg øverst i elva ved Maridalsvannet. Kommunen må også ut med en erstatning på rundt 3 millioner kroner til Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), som står for utsetting av fisk og jobber med bevaring av økosystemet i Akerselva. Det inndras også 700.000 kroner.

Bellona er glad for boten på 4 millioner. Jeg er mer usikker på om erstatningsbeløpet på 3 millioner til OFA er stort nok til å ordne opp etter klorutslippet, sier Frederic Hauge, som frykter det vil ta år å få livet tilbake i Akerselva.

– Slike klorutslipp skal ikke skje, og vi så det som vår plikt å politianmelde forholdet. I denne saken har det også vært flere svært alvorlige feil som har blitt oppdaget i etterkant. Det at en av alarmene var skrudd av når giftutslippet fant sted er meget grovt. Noen har jo tross alt skrudd av alarmen med overlegg og det synes rart at dette ikke medfører et personlig straffeansvar i form av bot eller fengselsstraff, sier Hauge.

 

Dødt i elva

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) påpekte i mars i fjor at utslippet var noe av det verste i elvas historie, da seniorforsker Torleif Bækken uttalte til NRK:

– Vi har funnet én fisk som det så vidt var liv i, ellers har vi bare funnet død fisk. Vi har også funnet ganske mye død kreps, særlig i de øvre delene av elva, og døde frosker. Det står også dårlig til med insektlivet og dyrene på bunnen. Der er det ikke helt dødt, men de aller fleste gruppene ser ut til å være borte, sier Bækken.

 

Svekket tillit

Frederic Hauge mener tilliten til Vann- og avløpsetaten, som selv stod for utslippet, er svekket:

Han mener både politikere og byråkrater i Oslo Kommune må ta denne saken på alvor.

– Jeg er forundret over at denne type feil og avvik kan finne sted her i Oslo Kommune. Dette er et smekk på fingrene til landets største kommune som smykker seg med tittelen «miljøsertifisert bedrift», sier Hauge, som også tror at denne saken kan skape presedens i andre kommuner.

Bellona mener det må være skjerpende at en så viktig kommunal institusjon svikter. Ren og stabil vannforsyning til kommunens innbyggere er blant de tjenestene som innbyggerne skal føle stor trygghet rundt.

Bellona ber nå som en følge av Akerselva-saken norske myndigheter om å innskjerpe og kontrollere sikkerheten ved samtlige av landets vannverk.

 

Kan ta år før det tilstanden i Akerselva er normal

En av hovdkonklusjonene i NIVAs sluttrapport viser blant annet at flere generasjoner laks og sjø-ørett ble utryddet og at krepsebestanden også ble hardt rammet av utslippet. For disse gruppene vil det ta tid før bestandene er fullt ut reetablert i vassdraget.

–Miljøtilstanden i Akerselva er viktig for nærmiljøet for alle her i hovedstaden. Elva er et av byens fremste symboler, og en rekke personer har i flere tiår kjempet for en ren elv. Etter et giftsjokk som dette, når enkeltorganismer i næringskjeden er utradert, vil hele balansen i elva forrykkes. Ingen kan foreløpig si når elva kan friskmeldes, men vi kan snakke flere år før det blir som normalt igjen, sier fagrådgiver i Bellona, Sigurd Enge.

– Nå må alle landets vannforsyningsanlegg få med seg det som har skjedd i denne saken. Slike feil som det har skjedd her må aldri få skje igjen her til lands, og jeg håper alle som driver vannverk ser viktigheten av å ta sikkerheten på alvor, avslutter Enge.

 

bodytextimage_DSC_8152-1.-2..JPG Photo: Foto Andreas Mathismoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner for pressen:

Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona, tlf.: 970 875 33, sigurd@bellona.no

Magnus Borgen, Kommunikasjonssjef Bellona, tlf: 977 28 476, magnus@bellona.no