Vask grønnsaker fra Mo i Rana

Statens næringsmiddeltilsyn har undersøkt poteter, salat, jordbær, rips og solbær fra hager i Mo i Rana. Prøvene er foretatt på de områder der nedfallet av tungmetaller er størst, og sammenlignet med prøver fra Nesna. Undersøkelsen viser forhøyede verdier av tungmetaller , men etter SNTs vurdering, medfører det ikke helsefare å spise bær og grønnsaker fra dette området. Men, SNT anbefaler folk å vaske grønnsakene før de spises, fordi dette reduserer innholdet av enkelte tungmetaller. Halvparten av prøvene ble vasket før avsending til laboratoriet, og resultatene viser at dette har en positiv effekt.
Helsevurderingen bygger på beregnet daglig inntak av de aktuelle vekstene, som er sammenlignet med grenseverdier for inntak av tungmetaller. Det er SNTs vitenskapelige komité, og professor i næringsmiddeltoksikologi, Tore Aune , som har foretatt den helsemessige vurderingen.